Bilgisayar Programları İle Gerçekleştirilen İşlemlerBilgisayar Programları İle Gerçekleştirilen İşlemler Nelerdir ?

Bilgisayar programları ile gerçekleştirebileceğimiz temel 3 adet işlem vardır, bunlar ;

 1. Matematiksel (Aritmetik)
 2. Karşılaştırma (Karar)
 3. Mantıksal (Lojik)
İşlemler olarak sıralanabilir.

Matematiksel İşlemleri


İşlemMatematikBilgisayar
Toplamaa+ba+b
Çıkartmaa-ba-b
Çarpmaa.ba*b
Bölmea÷ba/b
Üs Almaa^b

Matematiksel işlemlerde öncelik sırası ve bilgisayarda öncelik sırası.
 1. Sayı negatifliği 
 2. Parantezler
 3. Matematiksel fonksiyonlar (Cos, sin..)
 4. Üs alma
 5. Çarpma ve bölme
 6. Toplama ve çıkartma
Not : Aynı önceliğe sahip işlemler için soldan sağa doğru öncelik verilir.

Karşılaştırma İşlemleri

İşlemAnlamı
==Eşitti
<>Eşit Değildir
>=Büyük Eşittir
<=Küçük Eşittir
 >Büyüktür
<Küçüktür


Mantıksal İşlemler

İşlemKomut olarakBilgisayar Sembolü
VeAnd&&
VeyaOr||
DeğilNot!
Mantıksal işlemlerde işlem önceliği 
 1. Parantez içindekiler
 2. Değil
 3. Ve
 4. Veya
şeklinde olarak sıralanır.