Program Yazma Adımları Nelerdir ?


Program Yazma Adımları Nelerdir ?

Bir yazılımcı bir program yazmaya başlayacağı zaman yapması gereken aslında çok zorunlu olmasa da oldukça profesyonel bir program ortaya çıkartabilmesi için neredeyse zorunlu olan adımlar vardır gelin bunları beraber inceleyelim.


  1. Problemin / İşin incelenmesi ve analiz edilmesi.
  2. Çözüm yollarının ortaya konması, işin en kısa kod ile çözümlenmesi için izlenecek yol belirlenir.
  3. Program için algoritma hazırlamak ve akış diyagramını çıkartmak.
  4. Algoritma veya akış diyagramı programın / programın çalışacağı sisteme göre en uygun dil ile kodlanır.
  5. Program kodlandığı editörde çalıştırılır ve denemeleri yapılır, hataları giderilir.
  6. Bilinen giriş - çıkış değerleri ile programın doğru çalışıp çalışmadığı test edilir - doğrulama yapılır.

Özetleyecek olursak;
Problemin analizi -> En uygun çözüm yolu -> Algoritma - akış diyagramı -> Kodlama -> Test
Şeklinde yukarıdaki sırayı özetleyebiliriz.