Googol Sayısı Nedir? Kaç Basamaklıdır?

Googol Sayısı


Googol Sayısı Nedir? Kaç Basamaklıdır?

Googol sayısı matematikteki çok büyük sayılardan birisidir ve 10100‘e eşittir. Anlayacağınız o ki 1 Googol sayısı 1 sayısının yanına 100 adet sıfır eklemek ile oluşur.
Bu terim Edward Kasner in yeğeni olan Milton Siriotta tarafından ortaya konulmuştur ve henüz 9 yaşındayken Googol sayısını kullanmıştır.
1929-1980 Yıllarında yaşayan Milton Siriotta Googol sayısını 1938 yılında kullanmaya başlamıştır.
Edward Kasner bu sayıdan Hayal Gücü isimli kitabında bahsetmiştir.

1 Googol = 10100

Diğer bir değişle 1 Googol sayısı;

10, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000

Olarak da yazılabilir.
Ek olarak söylememiz gerekir ise Google'ın adının Googol sayısından geldiği düşünülüyor.