Arduino Uno Üzerinde Bulunan Pinler

Ardunio Uno

Arduino Uno Üzerinde Bulunan Pinler

USB Girişi

USB Girişi Arduino kartımızı programlamak ve 5Volt ile beslemek için kullanabileceğimiz giriştir. 
Bu giriş ile bilgisayar ile anlık olarak haberleşmesini sağlayabilir ve programımızı deneyebiliriz.


Harici Güç Girişi

Harici güç girişi Arduino kartımızı 5 ile 20 volt ile besleyebileceğimiz karttır. 7 Volttan aşağısı ve 12Volttan yukarısı çok tavsiye edilmiyor, en iyi verimi alabilmek için 7 - 12 Volt arası besleme yapın.

GND Ground

GND Toprak hattı diyebileceğimiz ve Arduino ya bağladığımız harici bir kartı beslerken - kutbu buraya bağlıyoruz.

5V ve 3.3V

Arduino ile harici bir kartı beslerken kullandığımız enerji pinleridir, bize gereken enerji miktarına göre bu pinlerden herhangi birisini kullanabilirsiniz.


Analog Girişler

Arduinonun sensörler ile iletişim kurabilmesini sağlayan bağlantı noktalarıdır.
Arduino üzerinde sadece Analog giriş bulunuyor ve Analog çıkış işlemi yapamıyorsunuz.
Büyük A harfi ile gösterilir ve 0 - 5 arası sayı değeri alır, ayrıca 0 - 5 Volt girişleri bu pinlerden bağlayabilirsiniz.

Dijital Pinler

Arduinonun Uno modelinde 14 adet dijital pin bulunuyor ve bu dijital pinlerden 0 - 5 Volt çıkış verebilirsiniz.
Ek olarak Nextion bir ekran kullanacaksanız Arduino Uno modelinde TX ve RX bağlantılarından ziyade herhangi 2 Dijital Pini TX ve RX pini olarak belirleyip kullanmanız daha verimli olacaktır.
üzerinde "~" işareti bulunan Dijital pinler analog pin olarak da kullanılabiliyor.

Aref Pinleri

Aref Pinleri analog referans pinleridir ve daha hassas uygulamalar için kullanılırlar.

Reset Butonu

Arduino UNO'yu baştan başlatmak için kullanabileceğiniz buton.

Voltaj Regülatörü

Cihazınıza zarar verebilecek akımlarda cihazınızı korur.