Türkçe Project Euler Soru 2 Fibonacci Sayıları

Türkçe Project Euler Soru 2 Fibonacci Sayıları

Türkçe Project Euler Soru 2 Fibonacci Sayıları

Fibonacci serisinde her sayı, kendisinden önce gelen iki sayının toplamıdır. 1 ve 2 ile başlayan serinin ilk 10 sayısı:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …
Bu serinin dört milyondan küçük tüm çift sayılarının toplamını bulunuz.