Türkçe Project Euler Soru 4 En Büyük Palindrom Değer

Türkçe Project Euler Soru 4 En Büyük Palindrom Değer

Türkçe Project Euler Soru 4 En Büyük Palindrom Değer

İki yönden de aynı şekilde okunan sayılara palindromik sayılar denir. 2 haneli 2 sayıdan oluşturulabilecek en büyük palindrom değeri 9009’dur. (91 x 99)

3 haneli iki sayıdan oluşturulabilecek en büyük palindromik sayıyı bulunuz.