Türkçe Project Euler Soru 7 10001. Asal Sayı

Türkçe Project Euler Soru 7 10001. Asal Sayı

Türkçe Project Euler Soru 7 10001. Asal Sayı

İlk 6 asal asal sayıyı listelersek(2, 3, 5, 7, 11 ve 13) 6. asal sayının 13 olduğunu görürüz.
10001. asal sayı nedir?