Türkçe Project Euler Soru 9 Özel Pisagor Üçlüsü

Türkçe Project Euler Soru 9 Özel Pisagor Üçlüsü

Türkçe Project Euler Soru 9 Özel Pisagor Üçlüsü

Pisagor teoremindeki üç doğal sayı a, b ve c’dir; a < b < c ve a^2 + b^2 = c^2
Örneğin, 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2
a + b + c’nin 1000 değerine sahip olduğu tek bir Pisagor üçlüsü vardır.
Bu üçlüyü bulup, a x b x c değerini hesaplayın.