Php Dizi Return Etme

Php Array Return

Php Dizi Return Etme

 Php ile bazı fonksiyonlardan return alırken birden fazla değeri return etmemiz gerekebilir işte bu gibi durumlarda fonksiyonlarımızı nasıl yazmamız gerekiyor gelin hep beraber bakalım.

<?PHP

function deneme(){
  $a = true;
  $b = "www.urhoba.net";
  $c = 857;
  $d = "www.urhoba.blogspot.com";
  return array($a, $b, $c , $d);
}

list($birinci, $ikinci, $ucuncu, $dorduncu) = deneme();

if($birinci){
  echo $ikinci . "<br/>". $dorduncu . "<br/>";
  echo 3 + $ucuncu;
}

?>

Örnek bir fonksiyonumuz ve kodumuz bu şekildedir, şimdi gelin bu kodları biraz daha açalım.

fonksiyonumuzun içerisine normalde "return $degisken;" şeklinde tanımlama yapıp sonrasında 1 adet değişkeni return edebiliyorduk ama return içine bir array/dizi tanımladık ve 4 adet değişkeni bu dizinin içerisine ekledik böylelikle 4 adet değişkenimizi de return etmiş olduk.

Return etmiş olduğumuz tüm değişkenleri okumak için fonksiyon dışına 1 adet list oluşturduk ve bu list içine return ettiğimiz değişken sayısı kadar değişken tanımladık ve sonra atadığımız listi fonksiyonumuza eşitledik.

Sonrasında ise list içinde tanımladığımız değişkenleri kodumuz içerisinde kullanmak istediğimiz yerlerde çağırarak fonksiyondan bize dönen değerleri kullanmış oluyoruz.