Türkçe Project Euler Soru 24 Sözlüksel Permütasyon

Türkçe Project Euler Soru 24 Sözlüksel Permütasyon

Türkçe Project Euler Soru 24 Sözlüksel Permütasyon

 Permütasyon nesnelerin sıralı bir şekilde dizilmesidir. Örneğin 3214 sayısı 1,2,3 ve 4 sayılarının bir permütasyonudur. Sayısal ya da alfabetik sıralamaya sözlüksel sıralama denir. 0,1 ve 2 nin sözlüksel permütasyonu şunlardır;

012    021    102    120    201    210

0.1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 sayılarının 1.000.000. sözlüksel permütasyonu nedir?