Arduino UNO Klavye Olarak Kullanma

Arduino UNO Klavye Olarak Kullanma


Arduino UNO Klavye Olarak Kullanma

 İlginç bir Arduino projesi ile karşınızdayım aslında bu projenin ilginç olmasının sebebi normalde bilgisayar ile etkileşimli projelerde Arduino Leonardo kullanılması ama bizim bu projede Arduino Uno kullanmamız ve yazdığımız bir emulatör yardımı sayesinde bilgisayar ile etkileşim kurmasını sağlayacak olmamız.

Ben bu uygulamada sonunda örnek olarak RFID kartını okutarak Instagram hesabıma giriş yaptırdım, tabi bu çok güvenli olmadı çünkü birisinin eline geçmesi durumunda not defterine aynı işlemi uygulayıp şifremi görebilirdi ama sizler en azından klavyeden nasıl bir şeyler yazdırabileceğinizi bu proje ile anlayabilirsiniz.

Not : Bu projede şu an yaşadığım sorunlardan birisini size söylemem gerekir ise bilgisayar dilinin İngilizce olması gerekiyor ve seri haberleşme ile ben şu anda Türkçe karakterleri yollamayı başaramadım. Bu proje veya benzerini yapıp Türkçe karakter yollamayı başarabilen birisi olursa yorumda nasıl yaptığını anlatırsa veya bana özelden mail ile ulaştırsa çok memnun olurum.

İlk olarak ben bu projede sürekli olarak Arduinonun klavyeye müdahale etmemesi için RFID kart modülü kullanacağım ve kart okutulduğu zaman Arduinoda kayıtlı olan kelimeyi Serial mesaj olarak yollayacağım ve sonrasında Processing de hazırladığım yazılım ile mesajı alıp klavyeden yazıyormuş gibi yazdıracağım.

İlk olarak Arduino devremizi kuralım ve kodlarımızı yazmaya başlayalım.

Devre Şemamız

Arduinoda Kullandığımız Kodlar

/* Kütüphaneler */
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

/* Değişkenler */
int rf_reset = 9, rf_ss = 10; // RFID Modül bağladığımız reset ve ss pinleri
MFRC522 RFID(rf_ss, rf_reset); // RFID Modülü değişkenimiz
byte card_id[4] = {185, 144, 187, 176}; // Tanımladığımız kartın ID si
bool card_statue = LOW; // Kart yakındamı değilmi tutulan bool değişken

void setup() {
 Serial.begin(9600); // Seri bağlantımız
 SPI.begin(); // RFID kart ile iletişim bağlantımız
 RFID.PCD_Init(); // RFID kart ile iletişim bağlantımız
}

void RFIDStatue() {

 if (!card_statue) { // Kart durumunu kontrol ettiriyoruz ve eğer LOW / False ise 
  if (!RFID.PICC_IsNewCardPresent()) { // Yeni kart yakında değil ise 
   return false; // boş döndürüyoruz
  } else { // Eklenmiş / yakında ise 
   card_statue = true; // kart durumunu high / true yapıyoruz
   if (RFID.uid.uidByte[0] == card_id[0] && RFID.uid.uidByte[1] == card_id[1] && RFID.uid.uidByte[2] == card_id[2] && RFID.uid.uidByte[3] == card_id[3]) // Kartı doğruluyoruz
    sendMessage(); // Doğru kart ise mesajı yolla fonksiyonunu çağırıyoruz.
  }
 }

 if (!RFID.PICC_ReadCardSerial()) { // Eğer kart yakında değilse
  card_statue = false; // kart durumunu low / false yapıyoruz
  return false;
 }

 delay(100);
}

void sendMessage() {
 Serial.println("Yollanan Kelime"); // Mesaj yollamak için println i kullanıyoruz
}


void loop() {
 RFIDStatue();

}

Şimdi buradan kodları incelediğiniz zaman zaten Arduino ile aslında pek bir şey yapmadığımızı anlamışsınızdır, asıl önemli olan kısmı projenin buradan sonraki kısmı çünkü Arduino Leonardo ile direkt olarak klavyeyi ve fareyi kontrol edebiliyorken Arduino UNO ile bu pek mümkün değil biz de bunun için Processing dilini kullanarak bir emulator yazacak ve Serial üzerinden gelen mesajın klavyede tıklanmasını sağlayacağız.

Processing Kullandığımız Kodlar

Kullandığımız kütüphaneleri dahil edelim
import processing.serial.*; // Seri bağlantısı kurmak için kütüphane
import java.awt.Robot; // Klavyeye otomatik tıklamak için olan kütüphane
import java.awt.event.KeyEvent; // Klavyeyi simüle den kütüphane
import java.io.IOException; // Sisteme erişmek için kütüphane

Değişkenlerimizi Tanımlayalım
/* Robot Variable */
Robot robot; // Klavyeye otomatik basmak için bir robot tanımlıyoruz

/* Serial Variable */
String serialReadString = null; // Serialden gelen mesaj
String newserialReadString = "0"; // Serialdan gelen mesaj aynı ise yazdırmamak için kullandığımız değişken ama bu projede kullanmadık
char[] serialReadChar; // Serialden gelen mesajı harf harf bölmek için kullandığımız değişken
int nl = 10; // bu sabit bu şekilde dursun ellemeyin, bende ne işe yarıyor bilmiyorum
String[] serialPorts; // Cihazın bağlı olduğu tüm seri portları görmek için
Serial serial; // Serial bağlantısı için olan kütüphane sınıfına erişim

Setup ve Draw Fonksiyonları
void setup() {
 surface.setLocation(9999,9999); // Uygulamayı arka planda çalıştırmayı beceremediğim için ekranın sağ el alt köşesine yolluyorum
 size(0, 0); // Ekran boyutunu genişlik ve yüksekliğini 0,0 olarak tanımlıyorum
 SerialPortConnect(); // Seri bağlantı için yazdığımız fonksiyonu çağırıyoruz
 SerialPortList(); // Sistemdeki portları listeliyoruz
 SerialConnect(serialPorts[0], 9600); // Burada serialPorts[0] arduinonun bağlı olduğu com portu, 9600 ise arduinodaki serialBaudrate değeri
 RobotCreate(); // robot oluşturuyoruz, klavyeye otomatik tıklaması için
}

void draw() {


 SerialRead(); // Serialden gelen mesajları okumak için olan fonksiyonu çağırıyoruz.
 surface.setLocation(9999, 9999);
}

Robot Fonksiyonları
/* Robot */

void RobotCreate() {
 try {
  robot = new Robot(); // Robot oluşturuyoruz
  robot.delay(1000); // 1 Saniye bekletiyoruz
 }
 catch(Exception e) {
  exit();
 }
}
/* Aşağıda oluşturduğumuz robotun klavyedeki tuşları tanımlıyoruz ve gelen tuşa basmasını sağlıyoruz. */
void RobotKeyPress(char character) {
 try {
  if (character == 'a')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_A);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_A);
  } else if (character == 'b')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_B);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_B);
  } else if (character == 'c')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_C);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_C);
  } else if (character == 'd')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_D);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_D);
  } else if (character == 'e')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_E);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_E);
  } else if (character == 'f')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_F);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_F);
  } else if (character == 'g')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_G);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_G);
  } else if (character == 'h')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_H);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_H);
  } else if (character == 'i')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_I);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_I);
  } else if (character == 'j')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_J);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_J);
  } else if (character == 'k')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_K);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_K);
  } else if (character == 'l')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_L);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_L);
  } else if (character == 'm')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_M);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_M);
  } else if (character == 'n')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_N);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_N);
  } else if (character == 'o')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_O);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_O);
  } else if (character == 'p')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_P);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_P);
  } else if (character == 'q')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_Q);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_Q);
  } else if (character == 'r')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_R);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_R);
  } else if (character == 's')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_S);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_S);
  } else if (character == 't')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_T);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_T);
  } else if (character == 'u')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_U);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_U);
  } else if (character == 'v')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_V);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_V);
  } else if (character == 'w')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_W);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_W);
  } else if (character == 'x')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_X);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_X);
  } else if (character == 'y')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_Y);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_Y);
  } else if (character == 'z')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_Z);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_Z);
  } else if (character == 'A')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_A);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_A);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'B')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_B);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_B);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'C')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_C);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_C);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'D')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_D);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_D);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'E')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_E);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_E);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'F')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_F);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_F);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'G')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_G);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_G);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'H')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_H);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_H);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'I')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_I);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_I);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'J')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_J);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_J);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'K')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_K);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_K);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'L')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_L);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_L);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'M')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_M);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_M);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'N')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_N);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_N);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'O')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_O);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_O);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'P')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_P);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_P);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'Q')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_Q);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_Q);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'R')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_R);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_R);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'S')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_S);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_S);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'T')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_T);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_T);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'U')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_U);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_U);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'V')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_V);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_V);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'W')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_W);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_W);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'X')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_X);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_X);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'Y')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_Y);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_Y);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'Z')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_Z);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_Z);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == ' ') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SPACE);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SPACE);
  } else if (character == '0') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_0);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_0);
  } else if (character == '1') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_1);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_1);
  } else if (character == '2') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_2);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_2);
  } else if (character == '3') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_3);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_3);
  } else if (character == '4') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_4);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_4);
  } else if (character == '5') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_5);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_5);
  } else if (character == '6') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_6);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_6);
  } else if (character == '7') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_7);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_7);
  } else if (character == '8') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_8);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_8);
  } else if (character == '9') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_9);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_9);
  } else if (character == '`') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_BACK_QUOTE);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_BACK_QUOTE);
  } else if (character == '-') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_MINUS);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_MINUS);
  } else if (character == '=') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_EQUALS);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_EQUALS);
  } else if (character == '~') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT);
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_BACK_QUOTE);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_BACK_QUOTE);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == '!') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_EXCLAMATION_MARK);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_EXCLAMATION_MARK);
  } else if (character == '@') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_AT);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_AT);
  } else if (character == '#') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_NUMBER_SIGN);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_NUMBER_SIGN);
  } else if (character == '$') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_DOLLAR);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_DOLLAR);
  } else if (character == '%') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT);
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_5);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_5);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == '^') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_CIRCUMFLEX);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_CIRCUMFLEX);
  } else if (character == '&') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_AMPERSAND);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_AMPERSAND);
  } else if (character == '*') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_ASTERISK);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_ASTERISK);
  } else if (character == '(') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_LEFT_PARENTHESIS);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_LEFT_PARENTHESIS);
  } else if (character == ')') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_RIGHT_PARENTHESIS);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_RIGHT_PARENTHESIS);
  } else if (character == '_') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_UNDERSCORE);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_UNDERSCORE);
  } else if (character == '+') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_PLUS);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_PLUS);
  } else if (character == '\t') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_TAB);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_TAB);
  } else if (character == '\n') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_ENTER);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_ENTER);
  } else if (character == '[') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_OPEN_BRACKET);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_OPEN_BRACKET);
  } else if (character == ']') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_CLOSE_BRACKET);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_CLOSE_BRACKET);
  } else if (character == '\\') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_BACK_SLASH);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_BACK_SLASH);
  } else if (character == '{')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_OPEN_BRACKET);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_OPEN_BRACKET);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == '}')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_CLOSE_BRACKET);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_CLOSE_BRACKET);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == '|')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_BACK_SLASH);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_BACK_SLASH);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == ';')
  { 

   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SEMICOLON);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SEMICOLON);
  } else if (character == ':')
  { 

   robot.keyPress(KeyEvent.VK_COLON);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_COLON);
  } else if (character == '\'')
  { 

   robot.keyPress(KeyEvent.VK_QUOTE);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_QUOTE);
  } else if (character == '"')
  { 

   robot.keyPress(KeyEvent.VK_QUOTEDBL);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_QUOTEDBL);
  } else if (character == ',')
  { 

   robot.keyPress(KeyEvent.VK_COMMA);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_COMMA);
  } else if (character == '.')
  { 

   robot.keyPress(KeyEvent.VK_PERIOD);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_PERIOD);
  } else if (character == '/')
  { 

   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SLASH);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SLASH);
  } else if (character == '<')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_COMMA);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_COMMA);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == '>')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_PERIOD);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_PERIOD);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == '?')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SLASH);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SLASH);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  }
  robot.delay(25);
 }
 catch(Exception e) {
  exit();
 }
}

Serial Fonksiyonları
/* Serial Functions */
void SerialPortConnect() {
 serialPorts = Serial.list(); // serialPorts değişkenine bilgisayarda açık olan tüm com portları sıralatıyoruz.
}

void SerialPortList() {
 for (int i = 0; i < serialPorts.length; i++) {
  println("Port Number : " + i + " : " + serialPorts[i]); // Sıralattığımız bütün portları konsolda yazdırıyoruz.
 }
}

void SerialConnect(String port, int baud) {
 serial = new Serial(this, port, baud); // Seçtiğimiz com portuna serial haberleşme için bağlanıyoruz.
}

void SerialRead() {
 if (serial.available() > 0 ) { // Serial mesaj geliyorsa
  serialReadString = serial.readStringUntil(nl); // serialReadString kısmına gelen mesajı ekliyoruz
  if (serialReadString != null && newserialReadString != serialReadString) { // mesaj boş değilse ve eski mesajdan farklı ise
   // background(0);


   StringToChar(serialReadString); // mesajı char haline getiriyoruz
   for (int i =0; i < serialReadChar.length; i++) {
    RobotKeyPress(serialReadChar[i]); // robotumuzu çağırıp tuşa basmasını sağlıyoruz
   }
  }
 } else {
 }
}

Diğer Fonksiyonlar
/* String to Char */
void StringToChar(String str) {
 serialReadChar = str.toCharArray();
}

Tüm Kodlar Processing

import processing.serial.*; // Seri bağlantısı kurmak için kütüphane
import java.awt.Robot; // Klavyeye otomatik tıklamak için olan kütüphane
import java.awt.event.KeyEvent; // Klavyeyi simüle den kütüphane
import java.io.IOException; // Sisteme erişmek için kütüphane


/* Robot Variable */
Robot robot; // Klavyeye otomatik basmak için bir robot tanımlıyoruz

/* Serial Variable */
String serialReadString = null; // Serialden gelen mesaj
String newserialReadString = "0"; // Serialdan gelen mesaj aynı ise yazdırmamak için kullandığımız değişken ama bu projede kullanmadık
char[] serialReadChar; // Serialden gelen mesajı harf harf bölmek için kullandığımız değişken
int nl = 10; // bu sabit bu şekilde dursun ellemeyin, bende ne işe yarıyor bilmiyorum
String[] serialPorts; // Cihazın bağlı olduğu tüm seri portları görmek için
Serial serial; // Serial bağlantısı için olan kütüphane sınıfına erişim


void setup() {
 surface.setLocation(9999,9999); // Uygulamayı arka planda çalıştırmayı beceremediğim için ekranın sağ el alt köşesine yolluyorum
 size(0, 0); // Ekran boyutunu genişlik ve yüksekliğini 0,0 olarak tanımlıyorum
 SerialPortConnect(); // Seri bağlantı için yazdığımız fonksiyonu çağırıyoruz
 SerialPortList(); // Sistemdeki portları listeliyoruz
 SerialConnect(serialPorts[0], 9600); // Burada serialPorts[0] arduinonun bağlı olduğu com portu, 9600 ise arduinodaki serialBaudrate değeri
 RobotCreate(); // robot oluşturuyoruz, klavyeye otomatik tıklaması için
}

void draw() {


 SerialRead(); // Serialden gelen mesajları okumak için olan fonksiyonu çağırıyoruz.
 surface.setLocation(9999, 9999);
}


/* Robot */

void RobotCreate() {
 try {
  robot = new Robot(); // Robot oluşturuyoruz
  robot.delay(1000); // 1 Saniye bekletiyoruz
 }
 catch(Exception e) {
  exit();
 }
}
/* Aşağıda oluşturduğumuz robotun klavyedeki tuşları tanımlıyoruz ve gelen tuşa basmasını sağlıyoruz. */
void RobotKeyPress(char character) {
 try {
  if (character == 'a')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_A);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_A);
  } else if (character == 'b')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_B);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_B);
  } else if (character == 'c')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_C);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_C);
  } else if (character == 'd')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_D);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_D);
  } else if (character == 'e')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_E);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_E);
  } else if (character == 'f')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_F);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_F);
  } else if (character == 'g')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_G);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_G);
  } else if (character == 'h')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_H);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_H);
  } else if (character == 'i')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_I);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_I);
  } else if (character == 'j')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_J);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_J);
  } else if (character == 'k')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_K);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_K);
  } else if (character == 'l')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_L);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_L);
  } else if (character == 'm')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_M);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_M);
  } else if (character == 'n')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_N);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_N);
  } else if (character == 'o')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_O);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_O);
  } else if (character == 'p')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_P);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_P);
  } else if (character == 'q')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_Q);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_Q);
  } else if (character == 'r')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_R);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_R);
  } else if (character == 's')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_S);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_S);
  } else if (character == 't')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_T);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_T);
  } else if (character == 'u')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_U);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_U);
  } else if (character == 'v')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_V);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_V);
  } else if (character == 'w')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_W);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_W);
  } else if (character == 'x')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_X);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_X);
  } else if (character == 'y')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_Y);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_Y);
  } else if (character == 'z')
  {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_Z);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_Z);
  } else if (character == 'A')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_A);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_A);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'B')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_B);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_B);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'C')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_C);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_C);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'D')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_D);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_D);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'E')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_E);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_E);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'F')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_F);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_F);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'G')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_G);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_G);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'H')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_H);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_H);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'I')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_I);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_I);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'J')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_J);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_J);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'K')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_K);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_K);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'L')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_L);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_L);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'M')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_M);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_M);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'N')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_N);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_N);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'O')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_O);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_O);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'P')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_P);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_P);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'Q')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_Q);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_Q);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'R')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_R);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_R);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'S')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_S);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_S);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'T')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_T);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_T);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'U')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_U);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_U);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'V')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_V);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_V);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'W')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_W);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_W);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'X')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_X);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_X);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'Y')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_Y);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_Y);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == 'Z')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_Z);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_Z);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == ' ') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SPACE);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SPACE);
  } else if (character == '0') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_0);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_0);
  } else if (character == '1') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_1);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_1);
  } else if (character == '2') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_2);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_2);
  } else if (character == '3') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_3);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_3);
  } else if (character == '4') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_4);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_4);
  } else if (character == '5') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_5);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_5);
  } else if (character == '6') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_6);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_6);
  } else if (character == '7') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_7);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_7);
  } else if (character == '8') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_8);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_8);
  } else if (character == '9') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_9);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_9);
  } else if (character == '`') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_BACK_QUOTE);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_BACK_QUOTE);
  } else if (character == '-') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_MINUS);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_MINUS);
  } else if (character == '=') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_EQUALS);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_EQUALS);
  } else if (character == '~') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT);
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_BACK_QUOTE);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_BACK_QUOTE);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == '!') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_EXCLAMATION_MARK);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_EXCLAMATION_MARK);
  } else if (character == '@') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_AT);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_AT);
  } else if (character == '#') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_NUMBER_SIGN);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_NUMBER_SIGN);
  } else if (character == '$') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_DOLLAR);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_DOLLAR);
  } else if (character == '%') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT);
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_5);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_5);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == '^') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_CIRCUMFLEX);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_CIRCUMFLEX);
  } else if (character == '&') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_AMPERSAND);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_AMPERSAND);
  } else if (character == '*') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_ASTERISK);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_ASTERISK);
  } else if (character == '(') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_LEFT_PARENTHESIS);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_LEFT_PARENTHESIS);
  } else if (character == ')') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_RIGHT_PARENTHESIS);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_RIGHT_PARENTHESIS);
  } else if (character == '_') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_UNDERSCORE);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_UNDERSCORE);
  } else if (character == '+') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_PLUS);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_PLUS);
  } else if (character == '\t') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_TAB);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_TAB);
  } else if (character == '\n') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_ENTER);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_ENTER);
  } else if (character == '[') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_OPEN_BRACKET);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_OPEN_BRACKET);
  } else if (character == ']') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_CLOSE_BRACKET);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_CLOSE_BRACKET);
  } else if (character == '\\') {
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_BACK_SLASH);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_BACK_SLASH);
  } else if (character == '{')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_OPEN_BRACKET);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_OPEN_BRACKET);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == '}')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_CLOSE_BRACKET);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_CLOSE_BRACKET);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == '|')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_BACK_SLASH);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_BACK_SLASH);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == ';')
  { 

   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SEMICOLON);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SEMICOLON);
  } else if (character == ':')
  { 

   robot.keyPress(KeyEvent.VK_COLON);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_COLON);
  } else if (character == '\'')
  { 

   robot.keyPress(KeyEvent.VK_QUOTE);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_QUOTE);
  } else if (character == '"')
  { 

   robot.keyPress(KeyEvent.VK_QUOTEDBL);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_QUOTEDBL);
  } else if (character == ',')
  { 

   robot.keyPress(KeyEvent.VK_COMMA);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_COMMA);
  } else if (character == '.')
  { 

   robot.keyPress(KeyEvent.VK_PERIOD);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_PERIOD);
  } else if (character == '/')
  { 

   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SLASH);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SLASH);
  } else if (character == '<')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_COMMA);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_COMMA);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == '>')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_PERIOD);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_PERIOD);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  } else if (character == '?')
  { 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT); 
   robot.keyPress(KeyEvent.VK_SLASH);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SLASH);
   robot.keyRelease(KeyEvent.VK_SHIFT);
  }
  robot.delay(25);
 }
 catch(Exception e) {
  exit();
 }
}

/* Serial Functions */
void SerialPortConnect() {
 serialPorts = Serial.list(); // serialPorts değişkenine bilgisayarda açık olan tüm com portları sıralatıyoruz.
}

void SerialPortList() {
 for (int i = 0; i < serialPorts.length; i++) {
  println("Port Number : " + i + " : " + serialPorts[i]); // Sıralattığımız bütün portları konsolda yazdırıyoruz.
 }
}

void SerialConnect(String port, int baud) {
 serial = new Serial(this, port, baud); // Seçtiğimiz com portuna serial haberleşme için bağlanıyoruz.
}

void SerialRead() {
 if (serial.available() > 0 ) { // Serial mesaj geliyorsa
  serialReadString = serial.readStringUntil(nl); // serialReadString kısmına gelen mesajı ekliyoruz
  if (serialReadString != null && newserialReadString != serialReadString) { // mesaj boş değilse ve eski mesajdan farklı ise
   // background(0);


   StringToChar(serialReadString); // mesajı char haline getiriyoruz
   for (int i =0; i < serialReadChar.length; i++) {
    RobotKeyPress(serialReadChar[i]); // robotumuzu çağırıp tuşa basmasını sağlıyoruz
   }
  }
 } else {
 }
}

/* String to Char */
void StringToChar(String str) {
 serialReadChar = str.toCharArray();
}

Proje Çalışırken Video