Seri ve Paralel Haberleşme Nedir?

Seri ve Paralel Haberleşme Nedir?

Seri ve Paralel Haberleşme Nedir?

Paralel Haberleşme Nedir?

 Paralel haberleşme - paralel veri iletişimi bir veri içindeki bitlerin aynı anda gönderilmesidir. Paralel veri iletiminde kullanılan verinin her bir biti için ayrı bir kablo verisi bulunur ve her bir bit ayrı bir kablo üzerinden iletilir.

Paralel giriş / çıkışta 8 bit data, 1 bit data hazır, 1 bit data istek, 1 bit GND olmak üzere 11 kablo / 11 tel üzerinden iletişim gerçekleştirilir.

Paralel haberleşme hızlı gerçekleşir ancak her bir bit için bir kablo / tel kullanıldığı için maliyetli bir yoldur.

Paralel haberleşme için örnek vermemiz gerekirse günümüz bilgisayarlarından pek bir örnek veremiyorum ancak eski bilgisayarlarda bulunan DB25 portu paralel haberleşme için iyi bir örnek olacaktır.


DB25 Port

Ufak bir not : DB25 portu eski bilgisayarları yazıcıya bağlamak için kullanılan porttur.


Seri Haberleşme Nedir?

Seri haberleşme bütün verilerin tek bir tel / kablo üzerinden iletildiğini haberleşme protokolüdür. Seri haberleşmede veriler tek bir tel üzerinden aktarıldığı için paralel haberleşmeye göre daha yavaş ancak daha düşük maliyetlidir.

Seri haberleşmede 1 adet data ve 1 adet GND olmak üzere 2 kablo / 2 tel üzerinden iletişim gerçekleşir.

Bilgisayar üzerinde gerçekleşen iletişim seri iletişim ile sağlanır. Seri iletişimde bir kerede bir karakterin sadece bir biti iletilir bu yüzden alıcı makine ile doğru iletişimin sağlanabilmesi için alıcı makinenin karakter uzunluğu, başla bitir bitlerini ve iletim hızını bilmesi gerekmektedir.

Paralel iletimde tüm bitler aynı anda gönderildiği için başla bitir bitlerine ihtiyaç duyulmazken, seri iletimde tüm bitler tek hat üzerinden gittiği için buna ihtiyaç vardır.

Seri haberleşme için örnek vermemiz gerekirse bilgisayarlarda bulunan USB, Ethernet ve RS232 portları örnek olarak gösterilebilir.

Seri haberleşme ASenkron ve Senkron olmak üzere iki çeşittir.

ASenkron İletişim

Alıcı ve vericinin eş zamanlı olarak çalışmasına gerek duyulmayan haberleşme çeşididir. Veri gönderimi olmadığı zaman hat boşta kalır. Senkron iletişime göre daha yavaş gerçekleşir.
Her veri grubu ayrı olarak gönderilir, gönderilecek veri bir anda sadece bir karakter olacak şekilde hatta bırakılır.
Karakterin başına başlangıç ve sonuna olası hataları tespit etmek için başka bir bit bırakılır. İletişimi başlatmak için başla biti (0) ve iletişimi bitirmek için bitir biti (1) kullanılır.

Senkron İletişim

Alıcı ve vericinin eş zamanlı olarak çalışması anlamına gelir. İlk olarak gönderici belirli bir karakter gönderir ve bu iki taraf tarafından bilinen iletişime başlama karakteridir, alıcı bu karakteri okuduğu zaman iletişim başlamış olur.
İletişim başladıktan sonra verici taraf verileri göndermeye başlar ve işlem bloku tamamlanana kadar veya iletişim kesilene kadar veri transferi devam eder.

Seri ve Paralel Haberleşme Nedir?

Seri ve Paralel haberleşmeyi en iyi açıklayan görsel bu olabilir, yukarıdaki paralel iletişim aşağıdaki seri iletişim örneğidir.

Seri Haberleşme ve Paralel Haberleşme Farkları

  • Paralel iletişim seri iletişime göre daha hızlı veri aktarır.
  • Paralel iletişim seri iletişime göre daha maliyetlidir.
  • Paralel iletişim seri iletişime göre daha çok fiziksel alana ihtiyaç duyar. (Daha fazla tel ile aktarım yapıldığı için tel sayısı arttıkça fiziksel alan ihtiyacı da artmaktadır.)
  • Paralel iletişimde başla/bitir bitlerine ihtiyaç yoktur. (Veriler aynı anda aktarıldığı için.)
  • Paralel iletişimde her bir bit tek tel / hat üzerinden gönderilirken, seri iletişimde tüm veriler aynı tel / hat üzerinden aktarılır.
  • Seri iletişimde başla/bitir bitleri kullanılır.
  • Seri iletişimde iletim hızının bilinmesi gerekir.