Project Euler 2. Soru Cevabı

Project Euler 2. Soru Cevabı

Project Euler 2. Soru Cevabı

result = 0 # Sonucu tuttuğumuz değişken
list = [1,2] # Gerekli sayıları tutmak için olan list
i = 2 # Sayaç

while list[i-1] < 4000000: # Listedeki son eleman 4.000.000 dan küçükse çalışan bir while döngüsü
    list.append(list[i-2] + list[i-1]) # Liste içine listedeki sondan 2. ve sondan 1. elemanın toplamını ekliyoruz.
    i += 1 # Sayacı arttırıyoruz

for i in list: # Listenin içinde dolaşıyoruz
    if i % 2 == 0: # Çift elemanları buluyoruz
        result += i # Çift elemanları toplayıp sonuca ekliyoruz

print(result) # Sonucu ekrana yazdırıyoruz

Kodumuzda ilk olarak bir liste oluşturduk ve bu listeye ekleme yaparak gerekli sayıları elde ettik. 

Bize gereken sayıları elde ettikten sonra liste içinde dolanarak çift sayıları bulduk ve topladık.

Topladığımız sayıları daha sonra print metodu ile ekrana yazdırdık.

Doğru cevabı görmek için burayı tıklayın.