Türkçe Project Euler Soru 26 Karşılıklı Döngüler

Türkçe Project Euler Soru 26 Karşılıklı Döngüler

Türkçe Project Euler Soru 26 Karşılıklı Döngüler

Birim kesirde pay 1’dir. Paydaları 2’den 10’a kadar olan birim kesirlerin ondalık gösterimi verilmiştir:

1/2 = 0.5
1/3 = 0.(3)
1/4 = 0.25
1/5 = 0.2
1/6 = 0.1(6)
1/7 = 0.(142857)
1/8 = 0.125
1/9 = 0.(1)
1/10 = 0.1

Burada 0.1(6) 0.166666… ​​anlamına gelir ve 1 basamaklı tekrar eden bir döngüye sahiptir. 1/7’nin 6 basamaklı yinelenen bir döngüye sahip olduğu görülebilir.  

1/d’nin ondalık kesir kısmında en uzun yinelenen döngüyü içerdiği d < 1000 değerini bulun.