C# Namespace Nedir?

C# Namespace Nedir?

Namespace Nedir?

Namespace oluşturduğumuz kod sınıflarını daha düzenli bir şekilde tutabilmemizi sağlayan yapılardır. Aslında kodlarımızı sınıflandırmamızı ve erişilebilirliğini kolaylaştırmamızı sağlar.

C# için namespaceleri projemizin başında "using" kullanarak çağırırız. Namespace e örnek vermemiz gerekir ise;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

Yukarıda gördüğünüz gibi "System" adı altında bir namespace bulunuyor daha sonraki örnekte ise "System.Collections.Generic" adı altında bir namespace bulunuyor.

Burada bulunan örnekten de anlatacağınız gibi namespaceler ile aslında aradığımız sınıfı daha kolay bir şekilde bulabiliyor ve projemize dahil edebiliyoruz. Projeniz için yazdığınız birden fazla sınıfı namespace yardımı ile sınıflandırıp kategorize edebilir ve projenizde belirlediğiniz yerlerde bu namespaceler yardımı ile dahil edip kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

Örnek Namespace Kullanımı

namespace SomeNameSpace
{
  public class MyClass
  {
    static void Main()
    {
      Nested.NestedNameSpaceClass.SayHello();
    }
  }

  // a nested namespace
  namespace Nested
  {
    public class NestedNameSpaceClass
    {
      public static void SayHello()
      {
        Console.WriteLine("Hello");
      }
    }
  

Yukarıda gördüğünüz gibi sınıflarınızı namespace içine yazabilir ve daha sonra yazının en başındaki "System"örneği gibi çağırıp kullanabilirsiniz.