Unity Mirror - Ids

Unity Mirror - Ids

Unity Mirror - Ids

Asset Id

Mirror, varlık kimlikleri için Asset Id olarak GUID'leri kullanır. NetworkIdentity bileşeni içeren her prefabın bir Asset Id'si vardır. Bu, basitçe Unity'nin AssetDatabase.AssetPathToGUID'ini 16 bayte dönüştürülmesidir. Mirror, hangi prefabların spawn edileceğini bilmek için bu bilgiye ihtiyaç duyar.

Scene Id

Mirror, sahne kimlikleri için uint kullanır. Sahnedeki (hiyerarşideki) her NetworkIdentity'ye sahip oyun nesnesine OnPostProcessScene içinde bir sahne kimliği atanır. Unity'nin sahnede farklı oyun nesneleri için benzersiz bir kimliği olmadığı için Mirror, nesneleri birbirinden ayırmak için bu bilgiye ihtiyaç duyar.

Network Instance Id

Mirror, NetId olarak uint kullanır. Her NetworkIdentity, NetworkIdentity.OnStartServer veya spawn edildikten sonra bir NetId'ye atanır. Mirror, istemci ile sunucu arasında iletişimde mesajların hangi nesneye gönderileceğini belirtmek için bu kimliği kullanır.

Connection Id

Her ağ bağlantısının bir bağlantı kimliği vardır ve bu kimlik, düşük seviye Transport katmanı tarafından atanır. Bağlantı kimliği 0, sunucunun aynı zamanda istemci olduğu yerel bağlantı için ayrılmıştır.