Node.js Promise Nedir?

Node.js Promise Nedir?

Node.js Promise Nedir?

Node.js'da Promise, asenkron operasyonları düzenlemek ve yönetmek için kullanılan bir nesnedir. JavaScript dilinde Promise, gelecekte tamamlanacak veya başarısız olacak bir asenkron işlemi temsil eden bir yapıdır. Promise, asenkron işlemler sırasında daha düzenli ve okunabilir kod yazmayı sağlar ve callback cehennemine düşmeden karmaşık işlemleri yönetmeyi kolaylaştırır.

Promise, üç durumu olan bir yapıya sahiptir:
 • Beklemede (Pending): Promise henüz tamamlanmamış durumdadır ve sonuç bekleniyor.
 • Çözülmüş (Fulfilled): Promise başarıyla tamamlanmış durumdadır ve sonuç değeri döndürülmüştür.
 • Reddedilmiş (Rejected): Promise başarısız olmuş durumdadır ve hata nedeniyle reddedilmiştir.
Promise nesnesi, `new Promise()` ile oluşturulur ve iki adet callback fonksiyonu alır: `resolve` (çözümlenmiş durumda sonuç döndürmek için) ve `reject` (reddedilmiş durumda hata döndürmek için). Promise, asenkron işlem tamamlandığında `resolve` fonksiyonunu çağırarak sonuç döndürür veya hata olduğunda `reject` fonksiyonunu çağırarak hata döndürür.

Örnek bir Promise kullanımı:

const myPromise = new Promise((resolve, reject) => {

 // Asenkron bir işlem gerçekleştirme

 const isSuccess = true;

 if (isSuccess) {
  // İşlem başarılı ise sonuç döndürme
  resolve("Başarılı!");
 } else {
  // İşlem başarısız ise hata döndürme
  reject(new Error("İşlem başarısız oldu!"));
 }

});

// Promise nesnesini kullanma

myPromise
 .then((result) => {
  console.log(result); // "Başarılı!"
 })
 .catch((error) => {
  console.error(error.message); // "İşlem başarısız oldu!"
 });
 

Promise, async/await yapılarıyla da kullanılabilir ve bu sayede daha düzenli ve anlaşılır kod yazmak mümkündür.