Instagram Takip Etmeyenleri Görme - Programsız

Instagram Takip Etmeyenleri Görme - Programsız

Instagram Takip Etmeyenleri Görme - Programsız

Hepinize merhaba arkadaşlar bu yazımda oldukça yararlı bir yöntemden bahsedeceğim sizlere. Instagram kullanırken bizi takip etmeyen kişileri görmek oldukça zordur ve 3. parti uygulamalar kullanırken çok dikkatli olmamız gerekir. Eğer çok dikkatli olmazsak hesabımız saçma sapan gönderileri beğenebiliyor veya saçma saçma kişileri belli bir süreden sonra takip etmeye başlayabiliyor.

İşte sizlere tamamen güvenli bir yöntem iler nasıl hesabınızda sizi takip etmeyen kişileri kolayca görebileceğinizi anlatacağım.

Bunu yapabilmek için instagrama bir bilgisayar üzerinden girmeniz gerekmektedir.

İşleme geçmeden önce kullanacağımız bir javascript komutu bulunuyor ve bu komuta aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz ve kodun içeriğini anlamak için geliştiricinin GitHub sayfasını kontrol edebilirsiniz.

Geliştiricinin GitHub Hesabı -> GitHub

Kodun Güncel Sürümü -> InstagramUnfollower

Takip Etmeyenleri Görme İşlemine Geçelim

Kullanacağımız Javascript Kodu

(()=>{"use strict";var e={99:(e,t,n)=>{n.d(t,{Z:()=>i});var r=n(81),o=n.n(r),l=n(645),a=n.n(l)()(o());a.push([e.id,".main-layout,html .iu .app-header-content,html .iu{width:100%;max-width:1300px;margin:0 auto}.with-app-header,html .iu .results-container,html .iu .unfollow-log-container,html .iu .app-sidebar{padding-top:4rem !important}.flex,html .iu .tabs-container,html .iu .results-container .result-item,html .iu .app-sidebar,html .iu .app-header-content,html .iu .app-header{display:flex}.flex.align-center,html .iu .align-center.tabs-container,html .iu .results-container .result-item,html .iu .align-center.app-sidebar,html .iu .app-header-content,html .iu .align-center.app-header{align-items:center}.flex.justify-center,html .iu .justify-center.tabs-container,html .iu .results-container .justify-center.result-item,html .iu .justify-center.app-sidebar,html .iu .justify-center.app-header-content,html .iu .justify-center.app-header{justify-content:center}.flex.column,html .iu .column.tabs-container,html .iu .results-container .column.result-item,html .iu .app-sidebar,html .iu .column.app-header-content,html .iu .column.app-header{flex-direction:column}.grow,html .iu .tabs-container .tab,html .iu .results-container,html .iu .unfollow-log-container{flex:1}.w-100{width:100%}.p-small,html .iu .tabs-container .tab,html .iu .results-container .result-item .private-indicator{padding:.5rem}.p-medium,html .iu .badge,html .iu button.unfollow,html .iu .unfollow-log-container,html .iu .results-container .result-item,html .iu .results-container .alphabet-character,html .iu .app-sidebar{padding:1rem}.p-large,html .iu .tabs-container{padding:1.5rem}.p-xlarge,html .iu .toast{padding:2rem}.p-clear,html .iu button{padding:0}.m-small{margin:.5rem}.m-medium,html .iu .results-container .alphabet-character{margin:1rem}.m-large{margin:1.5rem}.m-xlarge{margin:2rem}.m-clear{margin:0}.fs-small{font-size:.5rem}.fs-medium,html .iu button.copy-list{font-size:1rem}.fs-large,html .iu button.unfollow,html .iu .app-sidebar{font-size:1.5rem}.fs-xlarge,html .iu .tabs-container .tab,html .iu .results-container .alphabet-character{font-size:2rem}.clr-inherit,html .iu button.unfollow{color:inherit}.clr-red{color:#ac2626}.clr-green{color:#56d756}.clr-cyan{color:aqua}.d-none,html .iu .results-container .result-item .avatar-container .avatar-icon-overlay-container{display:none}.t-center,html .iu .tabs-container .tab{text-align:center}.pos-relative,html .iu .results-container .result-item .avatar-container{position:relative}*{box-sizing:border-box}html{background-color:#111 !important}html body{margin:0}html .iu{font-family:system-ui}html .iu .overlay{color:#fff}html .iu .app-header{position:fixed;top:0;left:0;right:0;height:4rem;background-color:#222;z-index:1}html .iu .app-header-content{padding:0 1rem;justify-content:space-between}html .iu .app-header .logo{font-size:1.75rem;letter-spacing:2px;font-weight:lighter;cursor:pointer}html .iu .app-header .search-bar{color:#fff;border-radius:8px;padding:.5rem;font-weight:bold;font-family:inherit;background-color:rgba(0,0,0,0);border:1px solid #444}html .iu .app-sidebar{position:sticky;top:0;overflow:auto;height:100vh;min-width:300px;border-inline-end:1px solid #333}html .iu label{cursor:pointer}html .iu input[type=checkbox]{height:1.1rem;width:1.1rem}html .iu a{color:inherit;text-decoration-color:rgba(0,0,0,0);transition:text-decoration-color .1s;cursor:pointer}html .iu a:hover{text-decoration-color:inherit}html .iu button{background:none;border:none;cursor:pointer}html .iu button.copy-list{color:#fff}html .iu button.run-scan{position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%, -50%);font-size:2em;color:#fff;border:1px solid #fff;height:160px;width:160px;border-radius:50%}html .iu button.unfollow{margin-bottom:1.5rem;background-color:#ac2626 !important}html .iu .progressbar{width:100%;height:8px;position:absolute}html .iu .results-container .alphabet-character{border-bottom:1px solid #222}html .iu .results-container .result-item{border-radius:3px;cursor:pointer}html .iu .results-container .result-item .avatar-container:hover .avatar{filter:brightness(0.25) blur(3px)}html .iu .results-container .result-item .avatar-container:hover .avatar-icon-overlay-container{display:inline-block}html .iu .results-container .result-item .avatar-container .avatar{width:75px;border-radius:50%}html .iu .results-container .result-item .avatar-container .avatar-icon-overlay-container{position:absolute;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%, -50%)}html .iu .results-container .result-item .verified-badge{background-color:#49adf4;border-radius:50%;padding:.2rem .3rem;font-size:.45em;height:fit-content;transform:translateY(-15px)}html .iu .results-container .result-item .private-indicator{border:2px solid #51bb42;border-radius:25px;color:#51bb42;font-weight:500}html .iu .tabs-container .tab{color:gray;border-radius:8px;cursor:pointer}html .iu .tabs-container .tab-active{color:inherit;background-color:#222}html .iu .toast{position:fixed;bottom:1rem;left:1rem;color:#000;background-color:#fff;border-radius:6px;font-size:1.25em;z-index:2}html .iu .badge,html .iu button.unfollow{background:#222;border-radius:15px}",""]);const i=a},645:e=>{e.exports=function(e){var t=[];return t.toString=function(){return this.map((function(t){var n="",r=void 0!==t[5];return t[4]&&(n+="@supports (".concat(t[4],") {")),t[2]&&(n+="@media ".concat(t[2]," {")),r&&(n+="@layer".concat(t[5].length>0?" ".concat(t[5]):""," {")),n+=e(t),r&&(n+="}"),t[2]&&(n+="}"),t[4]&&(n+="}"),n})).join("")},t.i=function(e,n,r,o,l){"string"==typeof e&&(e=[[null,e,void 0]]);var a={};if(r)for(var i=0;i0?" ".concat(s[5]):""," {").concat(s[1],"}")),s[5]=l),n&&(s[2]?(s[1]="@media ".concat(s[2]," {").concat(s[1],"}"),s[2]=n):s[2]=n),o&&(s[4]?(s[1]="@supports (".concat(s[4],") {").concat(s[1],"}"),s[4]=o):s[4]="".concat(o)),t.push(s))}},t}},81:e=>{e.exports=function(e){return e[1]}},776:(e,t,n)=>{n.r(t),n.d(t,{Children:()=>Re,Component:()=>y,Fragment:()=>g,PureComponent:()=>Ne,StrictMode:()=>mt,Suspense:()=>De,SuspenseList:()=>Ie,__SECRET_INTERNALS_DO_NOT_USE_OR_YOU_WILL_BE_FIRED:()=>it,cloneElement:()=>_t,createContext:()=>z,createElement:()=>m,createFactory:()=>ct,createPortal:()=>ze,createRef:()=>b,default:()=>kt,findDOMNode:()=>dt,flushSync:()=>ht,forwardRef:()=>Ue,hydrate:()=>Ke,isValidElement:()=>st,lazy:()=>Ae,memo:()=>Ce,render:()=>Je,startTransition:()=>vt,unmountComponentAtNode:()=>ft,unstable_batchedUpdates:()=>pt,useCallback:()=>se,useContext:()=>_e,useDebugValue:()=>fe,useDeferredValue:()=>bt,useEffect:()=>le,useErrorBoundary:()=>de,useId:()=>pe,useImperativeHandle:()=>ue,useInsertionEffect:()=>yt,useLayoutEffect:()=>ae,useMemo:()=>ce,useReducer:()=>oe,useRef:()=>ie,useState:()=>re,useSyncExternalStore:()=>wt,useTransition:()=>gt,version:()=>ut});var r,o,l,a,i,u,c,s,_={},f=[],d=/acit|ex(?:s|g|n|p|$)|rph|grid|ows|mnc|ntw|ine[ch]|zoo|^ord|itera/i;function p(e,t){for(var n in t)e[n]=t[n];return e}function h(e){var t=e.parentNode;t&&t.removeChild(e)}function m(e,t,n){var o,l,a,i={};for(a in t)"key"==a?o=t[a]:"ref"==a?l=t[a]:i[a]=t[a];if(arguments.length>2&&(i.children=arguments.length>3?r.call(arguments,2):n),"function"==typeof e&&null!=e.defaultProps)for(a in e.defaultProps)void 0===i[a]&&(i[a]=e.defaultProps[a]);return v(e,i,o,l,null)}function v(e,t,n,r,a){var i={type:e,props:t,key:n,ref:r,__k:null,__:null,__b:0,__e:null,__d:void 0,__c:null,__h:null,constructor:void 0,__v:null==a?++l:a};return null==a&&null!=o.vnode&&o.vnode(i),i}function b(){return{current:null}}function g(e){return e.children}function y(e,t){this.props=e,this.context=t}function w(e,t){if(null==t)return e.__?w(e.__,e.__.__k.indexOf(e)+1):null;for(var n;tt&&a.sort(c));x.__r=0}function N(e,t,n,r,o,l,a,i,u,c){var s,d,p,h,m,b,y,k=r&&r.__k||f,E=k.length;for(n.__k=[],s=0;s0?v(h.type,h.props,h.key,h.ref?h.ref:null,h.__v):h)){if(h.__=n,h.__b=n.__b+1,null===(p=k[s])||p&&h.key==p.key&&h.type===p.type)k[s]=void 0;else for(d=0;d=0;t--)if((n=e.__k[t])&&(r=U(n)))return r;return null}function P(e,t,n){"-"===t[0]?e.setProperty(t,null==n?"":n):e[t]=null==n?"":"number"!=typeof n||d.test(t)?n:n+"px"}function R(e,t,n,r,o){var l;e:if("style"===t)if("string"==typeof n)e.style.cssText=n;else{if("string"==typeof r&&(e.style.cssText=r=""),r)for(t in r)n&&t in n||P(e.style,t,"");if(n)for(t in n)r&&n[t]===r[t]||P(e.style,t,n[t])}else if("o"===t[0]&&"n"===t[1])l=t!==(t=t.replace(/Capture$/,"")),t=t.toLowerCase()in e?t.toLowerCase().slice(2):t.slice(2),e.l||(e.l={}),e.l[t+l]=n,n?r||e.addEventListener(t,l?L:O,l):e.removeEventListener(t,l?L:O,l);else if("dangerouslySetInnerHTML"!==t){if(o)t=t.replace(/xlink(H|:h)/,"h").replace(/sName$/,"s");else if("width"!==t&&"height"!==t&&"href"!==t&&"list"!==t&&"form"!==t&&"tabIndex"!==t&&"download"!==t&&t in e)try{e[t]=null==n?"":n;break e}catch(e){}"function"==typeof n||(null==n||!1===n&&"-"!==t[4]?e.removeAttribute(t):e.setAttribute(t,n))}}function O(e){return this.l[e.type+!1](o.event?o.event(e):e)}function L(e){return this.l[e.type+!0](o.event?o.event(e):e)}function M(e,t,n,r,l,a,i,u,c){var s,_,f,d,h,m,v,b,w,k,E,x,C,S,T,U=t.type;if(void 0!==t.constructor)return null;null!=n.__h&&(c=n.__h,u=t.__e=n.__e,t.__h=null,a=[u]),(s=o.__b)&&s(t);try{e:if("function"==typeof U){if(b=t.props,w=(s=U.contextType)&&r[s.__c],k=s?w?w.props.value:s.__:r,n.__c?v=(_=t.__c=n.__c).__=_.__E:("prototype"in U&&U.prototype.render?t.__c=_=new U(b,k):(t.__c=_=new y(b,k),_.constructor=U,_.render=I),w&&w.sub(_),_.props=b,_.state||(_.state={}),_.context=k,_.__n=r,f=_.__d=!0,_.__h=[],_._sb=[]),null==_.__s&&(_.__s=_.state),null!=U.getDerivedStateFromProps&&(_.__s==_.state&&(_.__s=p({},_.__s)),p(_.__s,U.getDerivedStateFromProps(b,_.__s))),d=_.props,h=_.state,_.__v=t,f)null==U.getDerivedStateFromProps&&null!=_.componentWillMount&&_.componentWillMount(),null!=_.componentDidMount&&_.__h.push(_.componentDidMount);else{if(null==U.getDerivedStateFromProps&&b!==d&&null!=_.componentWillReceiveProps&&_.componentWillReceiveProps(b,k),!_.__e&&null!=_.shouldComponentUpdate&&!1===_.shouldComponentUpdate(b,_.__s,k)||t.__v===n.__v){for(t.__v!==n.__v&&(_.props=b,_.state=_.__s,_.__d=!1),_.__e=!1,t.__e=n.__e,t.__k=n.__k,t.__k.forEach((function(e){e&&(e.__=t)})),E=0;E<_ ._sb.length="" 0="" a.__e:t.firstchild="" a="" arguments.length="" b="" c="=!!m&&(m?c.localName===m:3===c.nodeType)){e=c,a[v]=null;break}if(null==e){if(null===m)return" checked="" children="" componentdidupdate="" componentwillupdate="" context="k,_.props=b,_.__P=e,x=o.__r,C=0," d.checked="" d.value="" d="" do="" document.createelement="" document.createtextnode="" e.current="t}catch(e){o.__e(e,n)}}function" e.some="" e.type="" e="" f="" for="" foreignobject="" function="" h.push="" h="" http:="" i="p({},e.props);for(a" if="" in="" j="" k="" key="" l="t[a]:i[a]=t[a];return" m="" n.__k="" n:a="" n="" null:n="" null:t.firstchild="" null="" o.__="" o.__c="" o.unmount="" o="t[a]:" option="" p.is="" p="" progress="" prototype.render="" prototype="" r.call="" r="e.__k)for(l=0;l<r.length;l++)r[l]&&A(r[l],t,n||" ref="" return="" s="" sb="[],_.__h.length&&i.push(_);break" setattribute="" state="_.__s,_.__d=!1,x&&x(t),s=_.render(_.props,_.state,_.context),S=0;S<_._sb.length;S++)_.__h.push(_._sb[S]);_._sb=[]}else" svg="" t.__k="" t.childnodes="" t.ownersvgelement="" t="" this.constructor="" try="" typeof="" u="" v="" value="" var="" void="" w="" www.w3.org="">2&&(i.children=arguments.length>3?r.call(arguments,2):n),v(e.type,i,o||e.key,l||e.ref,null)}function z(e,t){var n={__c:t="__cC"+s++,__:e,Consumer:function(e,t){return e.children(t)},Provider:function(e){var n,r;return this.getChildContext||(n=[],(r={})[t]=this,this.getChildContext=function(){return r},this.shouldComponentUpdate=function(e){this.props.value!==e.value&&n.some((function(e){e.__e=!0,E(e)}))},this.sub=function(e){n.push(e);var t=e.componentWillUnmount;e.componentWillUnmount=function(){n.splice(n.indexOf(e),1),t&&t.call(e)}}),e.children}};return n.Provider.__=n.Consumer.contextType=n}r=f.slice,o={__e:function(e,t,n,r){for(var o,l,a;t=t.__;)if((o=t.__c)&&!o.__)try{if((l=o.constructor)&&null!=l.getDerivedStateFromError&&(o.setState(l.getDerivedStateFromError(e)),a=o.__d),null!=o.componentDidCatch&&(o.componentDidCatch(e,r||{}),a=o.__d),a)return o.__E=o}catch(t){e=t}throw e}},l=0,y.prototype.setState=function(e,t){var n;n=null!=this.__s&&this.__s!==this.state?this.__s:this.__s=p({},this.state),"function"==typeof e&&(e=e(p({},n),this.props)),e&&p(n,e),null!=e&&this.__v&&(t&&this._sb.push(t),E(this))},y.prototype.forceUpdate=function(e){this.__v&&(this.__e=!0,e&&this.__h.push(e),E(this))},y.prototype.render=g,a=[],u="function"==typeof Promise?Promise.prototype.then.bind(Promise.resolve()):setTimeout,c=function(e,t){return e.__v.__b-t.__v.__b},x.__r=0,s=0;var B,q,G,$,Z=0,Y=[],J=[],K=o.__b,Q=o.__r,X=o.diffed,ee=o.__c,te=o.unmount;function ne(e,t){o.__h&&o.__h(q,e,Z||t),Z=0;var n=q.__H||(q.__H={__:[],__h:[]});return e>=n.__.length&&n.__.push({__V:J}),n.__[e]}function re(e){return Z=1,oe(we,e)}function oe(e,t,n){var r=ne(B++,2);if(r.t=e,!r.__c&&(r.__=[n?n(t):we(void 0,t),function(e){var t=r.__N?r.__N[0]:r.__[0],n=r.t(t,e);t!==n&&(r.__N=[n,r.__[1]],r.__c.setState({}))}],r.__c=q,!q.u)){var o=function(e,t,n){if(!r.__c.__H)return!0;var o=r.__c.__H.__.filter((function(e){return e.__c}));if(o.every((function(e){return!e.__N})))return!l||l.call(this,e,t,n);var a=!1;return o.forEach((function(e){if(e.__N){var t=e.__[0];e.__=e.__N,e.__N=void 0,t!==e.__[0]&&(a=!0)}})),!(!a&&r.__c.props===e)&&(!l||l.call(this,e,t,n))};q.u=!0;var l=q.shouldComponentUpdate,a=q.componentWillUpdate;q.componentWillUpdate=function(e,t,n){if(this.__e){var r=l;l=void 0,o(e,t,n),l=r}a&&a.call(this,e,t,n)},q.shouldComponentUpdate=o}return r.__N||r.__}function le(e,t){var n=ne(B++,3);!o.__s&&ye(n.__H,t)&&(n.__=e,n.i=t,q.__H.__h.push(n))}function ae(e,t){var n=ne(B++,4);!o.__s&&ye(n.__H,t)&&(n.__=e,n.i=t,q.__h.push(n))}function ie(e){return Z=5,ce((function(){return{current:e}}),[])}function ue(e,t,n){Z=6,ae((function(){return"function"==typeof e?(e(t()),function(){return e(null)}):e?(e.current=t(),function(){return e.current=null}):void 0}),null==n?n:n.concat(e))}function ce(e,t){var n=ne(B++,7);return ye(n.__H,t)?(n.__V=e(),n.i=t,n.__h=e,n.__V):n.__}function se(e,t){return Z=8,ce((function(){return e}),t)}function _e(e){var t=q.context[e.__c],n=ne(B++,9);return n.c=e,t?(null==n.__&&(n.__=!0,t.sub(q)),t.props.value):e.__}function fe(e,t){o.useDebugValue&&o.useDebugValue(t?t(e):e)}function de(e){var t=ne(B++,10),n=re();return t.__=e,q.componentDidCatch||(q.componentDidCatch=function(e,r){t.__&&t.__(e,r),n[1](e)}),[n[0],function(){n[1](void 0)}]}function pe(){var e=ne(B++,11);if(!e.__){for(var t=q.__v;null!==t&&!t.__m&&null!==t.__;)t=t.__;var n=t.__m||(t.__m=[0,0]);e.__="P"+n[0]+"-"+n[1]++}return e.__}function he(){for(var e;e=Y.shift();)if(e.__P&&e.__H)try{e.__H.__h.forEach(be),e.__H.__h.forEach(ge),e.__H.__h=[]}catch(t){e.__H.__h=[],o.__e(t,e.__v)}}o.__b=function(e){q=null,K&&K(e)},o.__r=function(e){Q&&Q(e),B=0;var t=(q=e.__c).__H;t&&(G===q?(t.__h=[],q.__h=[],t.__.forEach((function(e){e.__N&&(e.__=e.__N),e.__V=J,e.__N=e.i=void 0}))):(t.__h.forEach(be),t.__h.forEach(ge),t.__h=[])),G=q},o.diffed=function(e){X&&X(e);var t=e.__c;t&&t.__H&&(t.__H.__h.length&&(1!==Y.push(t)&&$===o.requestAnimationFrame||(($=o.requestAnimationFrame)||ve)(he)),t.__H.__.forEach((function(e){e.i&&(e.__H=e.i),e.__V!==J&&(e.__=e.__V),e.i=void 0,e.__V=J}))),G=q=null},o.__c=function(e,t){t.some((function(e){try{e.__h.forEach(be),e.__h=e.__h.filter((function(e){return!e.__||ge(e)}))}catch(n){t.some((function(e){e.__h&&(e.__h=[])})),t=[],o.__e(n,e.__v)}})),ee&&ee(e,t)},o.unmount=function(e){te&&te(e);var t,n=e.__c;n&&n.__H&&(n.__H.__.forEach((function(e){try{be(e)}catch(e){t=e}})),n.__H=void 0,t&&o.__e(t,n.__v))};var me="function"==typeof requestAnimationFrame;function ve(e){var t,n=function(){clearTimeout(r),me&&cancelAnimationFrame(t),setTimeout(e)},r=setTimeout(n,100);me&&(t=requestAnimationFrame(n))}function be(e){var t=q,n=e.__c;"function"==typeof n&&(e.__c=void 0,n()),q=t}function ge(e){var t=q;e.__c=e.__(),q=t}function ye(e,t){return!e||e.length!==t.length||t.some((function(t,n){return t!==e[n]}))}function we(e,t){return"function"==typeof t?t(e):t}function ke(e,t){for(var n in t)e[n]=t[n];return e}function Ee(e,t){for(var n in e)if("__source"!==n&&!(n in t))return!0;for(var r in t)if("__source"!==r&&e[r]!==t[r])return!0;return!1}function xe(e,t){return e===t&&(0!==e||1/e==1/t)||e!=e&&t!=t}function Ne(e){this.props=e}function Ce(e,t){function n(e){var n=this.props.ref,r=n==e.ref;return!r&&n&&(n.call?n(null):n.current=null),t?!t(this.props,e)||!r:Ee(this.props,e)}function r(t){return this.shouldComponentUpdate=n,m(e,t)}return r.displayName="Memo("+(e.displayName||e.name)+")",r.prototype.isReactComponent=!0,r.__f=!0,r}(Ne.prototype=new y).isPureReactComponent=!0,Ne.prototype.shouldComponentUpdate=function(e,t){return Ee(this.props,e)||Ee(this.state,t)};var Se=o.__b;o.__b=function(e){e.type&&e.type.__f&&e.ref&&(e.props.ref=e.ref,e.ref=null),Se&&Se(e)};var Te="undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.for&&Symbol.for("react.forward_ref")||3911;function Ue(e){function t(t){var n=ke({},t);return delete n.ref,e(n,t.ref||null)}return t.$$typeof=Te,t.render=t,t.prototype.isReactComponent=t.__f=!0,t.displayName="ForwardRef("+(e.displayName||e.name)+")",t}var Pe=function(e,t){return null==e?null:S(S(e).map(t))},Re={map:Pe,forEach:Pe,count:function(e){return e?S(e).length:0},only:function(e){var t=S(e);if(1!==t.length)throw"Children.only";return t[0]},toArray:S},Oe=o.__e;o.__e=function(e,t,n,r){if(e.then)for(var o,l=t;l=l.__;)if((o=l.__c)&&o.__c)return null==t.__e&&(t.__e=n.__e,t.__k=n.__k),o.__c(e,t);Oe(e,t,n,r)};var Le=o.unmount;function Me(e,t,n){return e&&(e.__c&&e.__c.__H&&(e.__c.__H.__.forEach((function(e){"function"==typeof e.__c&&e.__c()})),e.__c.__H=null),null!=(e=ke({},e)).__c&&(e.__c.__P===n&&(e.__c.__P=t),e.__c=null),e.__k=e.__k&&e.__k.map((function(e){return Me(e,t,n)}))),e}function Fe(e,t,n){return e&&(e.__v=null,e.__k=e.__k&&e.__k.map((function(e){return Fe(e,t,n)})),e.__c&&e.__c.__P===t&&(e.__e&&n.insertBefore(e.__e,e.__d),e.__c.__e=!0,e.__c.__P=n)),e}function De(){this.__u=0,this.t=null,this.__b=null}function He(e){var t=e.__.__c;return t&&t.__a&&t.__a(e)}function Ae(e){var t,n,r;function o(o){if(t||(t=e()).then((function(e){n=e.default||e}),(function(e){r=e})),r)throw r;if(!n)throw t;return m(n,o)}return o.displayName="Lazy",o.__f=!0,o}function Ie(){this.u=null,this.o=null}o.unmount=function(e){var t=e.__c;t&&t.__R&&t.__R(),t&&!0===e.__h&&(e.type=null),Le&&Le(e)},(De.prototype=new y).__c=function(e,t){var n=t.__c,r=this;null==r.t&&(r.t=[]),r.t.push(n);var o=He(r.__v),l=!1,a=function(){l||(l=!0,n.__R=null,o?o(i):i())};n.__R=a;var i=function(){if(!--r.__u){if(r.state.__a){var e=r.state.__a;r.__v.__k[0]=Fe(e,e.__c.__P,e.__c.__O)}var t;for(r.setState({__a:r.__b=null});t=r.t.pop();)t.forceUpdate()}},u=!0===t.__h;r.__u++||u||r.setState({__a:r.__b=r.__v.__k[0]}),e.then(a,a)},De.prototype.componentWillUnmount=function(){this.t=[]},De.prototype.render=function(e,t){if(this.__b){if(this.__v.__k){var n=document.createElement("div"),r=this.__v.__k[0].__c;this.__v.__k[0]=Me(this.__b,n,r.__O=r.__P)}this.__b=null}var o=t.__a&&m(g,null,e.fallback);return o&&(o.__h=null),[m(g,null,t.__a?null:e.children),o]};var je=function(e,t,n){if(++n[1]===n[0]&&e.o.delete(t),e.props.revealOrder&&("t"!==e.props.revealOrder[0]||!e.o.size))for(n=e.u;n;){for(;n.length>3;)n.pop()();if(n[1]>>1,1),t.i.removeChild(e)}}),j(m(Ve,{context:t.context},e.__v),t.l)):t.l&&t.componentWillUnmount()}function ze(e,t){var n=m(We,{__v:e,i:t});return n.containerInfo=t,n}(Ie.prototype=new y).__a=function(e){var t=this,n=He(t.__v),r=t.o.get(e);return r[0]++,function(o){var l=function(){t.props.revealOrder?(r.push(o),je(t,e,r)):o()};n?n(l):l()}},Ie.prototype.render=function(e){this.u=null,this.o=new Map;var t=S(e.children);e.revealOrder&&"b"===e.revealOrder[0]&&t.reverse();for(var n=t.length;n--;)this.o.set(t[n],this.u=[1,0,this.u]);return e.children},Ie.prototype.componentDidUpdate=Ie.prototype.componentDidMount=function(){var e=this;this.o.forEach((function(t,n){je(e,n,t)}))};var Be="undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.for&&Symbol.for("react.element")||60103,qe=/^(?:accent|alignment|arabic|baseline|cap|clip(?!PathU)|color|dominant|fill|flood|font|glyph(?!R)|horiz|image|letter|lighting|marker(?!H|W|U)|overline|paint|pointer|shape|stop|strikethrough|stroke|text(?!L)|transform|underline|unicode|units|v|vector|vert|word|writing|x(?!C))[A-Z]/,Ge=/^on(Ani|Tra|Tou|BeforeInp|Compo)/,$e=/[A-Z0-9]/g,Ze="undefined"!=typeof document,Ye=function(e){return("undefined"!=typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol()?/fil|che|rad/:/fil|che|ra/).test(e)};function Je(e,t,n){return null==t.__k&&(t.textContent=""),j(e,t),"function"==typeof n&&n(),e?e.__c:null}function Ke(e,t,n){return V(e,t),"function"==typeof n&&n(),e?e.__c:null}y.prototype.isReactComponent={},["componentWillMount","componentWillReceiveProps","componentWillUpdate"].forEach((function(e){Object.defineProperty(y.prototype,e,{configurable:!0,get:function(){return this["UNSAFE_"+e]},set:function(t){Object.defineProperty(this,e,{configurable:!0,writable:!0,value:t})}})}));var Qe=o.event;function Xe(){}function et(){return this.cancelBubble}function tt(){return this.defaultPrevented}o.event=function(e){return Qe&&(e=Qe(e)),e.persist=Xe,e.isPropagationStopped=et,e.isDefaultPrevented=tt,e.nativeEvent=e};var nt,rt={enumerable:!1,configurable:!0,get:function(){return this.class}},ot=o.vnode;o.vnode=function(e){"string"==typeof e.type&&function(e){var t=e.props,n=e.type,r={};for(var o in t){var l=t[o];if(!("value"===o&&"defaultValue"in t&&null==l||Ze&&"children"===o&&"noscript"===n||"class"===o||"className"===o)){var a=o.toLowerCase();"defaultValue"===o&&"value"in t&&null==t.value?o="value":"download"===o&&!0===l?l="":"ondoubleclick"===a?o="ondblclick":"onchange"!==a||"input"!==n&&"textarea"!==n||Ye(t.type)?"onfocus"===a?o="onfocusin":"onblur"===a?o="onfocusout":Ge.test(o)?o=a:-1===n.indexOf("-")&&qe.test(o)?o=o.replace($e,"-$&").toLowerCase():null===l&&(l=void 0):a=o="oninput","oninput"===a&&r[o=a]&&(o="oninputCapture"),r[o]=l}}"select"==n&&r.multiple&&Array.isArray(r.value)&&(r.value=S(t.children).forEach((function(e){e.props.selected=-1!=r.value.indexOf(e.props.value)}))),"select"==n&&null!=r.defaultValue&&(r.value=S(t.children).forEach((function(e){e.props.selected=r.multiple?-1!=r.defaultValue.indexOf(e.props.value):r.defaultValue==e.props.value}))),t.class&&!t.className?(r.class=t.class,Object.defineProperty(r,"className",rt)):(t.className&&!t.class||t.class&&t.className)&&(r.class=r.className=t.className),e.props=r}(e),e.$$typeof=Be,ot&&ot(e)};var lt=o.__r;o.__r=function(e){lt&&lt(e),nt=e.__c};var at=o.diffed;o.diffed=function(e){at&&at(e);var t=e.props,n=e.__e;null!=n&&"textarea"===e.type&&"value"in t&&t.value!==n.value&&(n.value=null==t.value?"":t.value),nt=null};var it={ReactCurrentDispatcher:{current:{readContext:function(e){return nt.__n[e.__c].props.value}}}},ut="17.0.2";function ct(e){return m.bind(null,e)}function st(e){return!!e&&e.$$typeof===Be}function _t(e){return st(e)?W.apply(null,arguments):e}function ft(e){return!!e.__k&&(j(null,e),!0)}function dt(e){return e&&(e.base||1===e.nodeType&&e)||null}var pt=function(e,t){return e(t)},ht=function(e,t){return e(t)},mt=g;function vt(e){e()}function bt(e){return e}function gt(){return[!1,vt]}var yt=ae;function wt(e,t){var n=t(),r=re({h:{__:n,v:t}}),o=r[0].h,l=r[1];return ae((function(){o.__=n,o.v=t,xe(o.__,t())||l({h:o})}),[e,n,t]),le((function(){return xe(o.__,o.v())||l({h:o}),e((function(){xe(o.__,o.v())||l({h:o})}))}),[e]),n}var kt={useState:re,useId:pe,useReducer:oe,useEffect:le,useLayoutEffect:ae,useInsertionEffect:ae,useTransition:gt,useDeferredValue:bt,useSyncExternalStore:wt,startTransition:vt,useRef:ie,useImperativeHandle:ue,useMemo:ce,useCallback:se,useContext:_e,useDebugValue:fe,version:"17.0.2",Children:Re,render:Je,hydrate:Ke,unmountComponentAtNode:ft,createPortal:ze,createElement:m,createContext:z,createFactory:ct,cloneElement:_t,createRef:b,Fragment:g,isValidElement:st,findDOMNode:dt,Component:y,PureComponent:Ne,memo:Ce,forwardRef:Ue,flushSync:ht,unstable_batchedUpdates:pt,StrictMode:g,Suspense:De,SuspenseList:Ie,lazy:Ae,__SECRET_INTERNALS_DO_NOT_USE_OR_YOU_WILL_BE_FIRED:it}},273:(e,t,n)=>{n.r(t),n.d(t,{default:()=>v});var r=n(379),o=n.n(r),l=n(795),a=n.n(l),i=n(569),u=n.n(i),c=n(565),s=n.n(c),_=n(216),f=n.n(_),d=n(589),p=n.n(d),h=n(99),m={};m.styleTagTransform=p(),m.setAttributes=s(),m.insert=u().bind(null,"head"),m.domAPI=a(),m.insertStyleElement=f(),o()(h.Z,m);const v=h.Z&&h.Z.locals?h.Z.locals:void 0},379:e=>{var t=[];function n(e){for(var n=-1,r=0;r{var t={};e.exports=function(e,n){var r=function(e){if(void 0===t[e]){var n=document.querySelector(e);if(window.HTMLIFrameElement&&n instanceof window.HTMLIFrameElement)try{n=n.contentDocument.head}catch(e){n=null}t[e]=n}return t[e]}(e);if(!r)throw new Error("Couldn't find a style target. This probably means that the value for the 'insert' parameter is invalid.");r.appendChild(n)}},216:e=>{e.exports=function(e){var t=document.createElement("style");return e.setAttributes(t,e.attributes),e.insert(t,e.options),t}},565:(e,t,n)=>{e.exports=function(e){var t=n.nc;t&&e.setAttribute("nonce",t)}},795:e=>{e.exports=function(e){if("undefined"==typeof document)return{update:function(){},remove:function(){}};var t=e.insertStyleElement(e);return{update:function(n){!function(e,t,n){var r="";n.supports&&(r+="@supports (".concat(n.supports,") {")),n.media&&(r+="@media ".concat(n.media," {"));var o=void 0!==n.layer;o&&(r+="@layer".concat(n.layer.length>0?" ".concat(n.layer):""," {")),r+=n.css,o&&(r+="}"),n.media&&(r+="}"),n.supports&&(r+="}");var l=n.sourceMap;l&&"undefined"!=typeof btoa&&(r+="\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,".concat(btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(l))))," */")),t.styleTagTransform(r,e,t.options)}(t,e,n)},remove:function(){!function(e){if(null===e.parentNode)return!1;e.parentNode.removeChild(e)}(t)}}}},589:e=>{e.exports=function(e,t){if(t.styleSheet)t.styleSheet.cssText=e;else{for(;t.firstChild;)t.removeChild(t.firstChild);t.appendChild(document.createTextNode(e))}}},629:function(e,t,n){var r=this&&this.__importDefault||function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}};Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),t.UserCheckIcon=void 0;var o=r(n(776));t.UserCheckIcon=function(){return o.default.createElement("svg",{width:"35",height:"35",viewBox:"0 0 24 24",fill:"none",stroke:"currentColor",strokeWidth:"2",strokeLinecap:"round",strokeLinejoin:"round"},o.default.createElement("path",{d:"M16 21v-2a4 4 0 0 0-4-4H5a4 4 0 0 0-4 4v2"}),o.default.createElement("circle",{cx:"8.5",cy:"7",r:"4"}),o.default.createElement("polyline",{points:"17 11 19 13 23 9"}))}},460:function(e,t,n){var r=this&&this.__importDefault||function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}};Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),t.UserUncheckIcon=void 0;var o=r(n(776));t.UserUncheckIcon=function(){return o.default.createElement("svg",{width:"35",height:"35",viewBox:"0 0 24 24",fill:"none",stroke:"currentColor",strokeWidth:"2",strokeLinecap:"round",strokeLinejoin:"round"},o.default.createElement("path",{d:"M16 21v-2a4 4 0 0 0-4-4H5a4 4 0 0 0-4 4v2"}),o.default.createElement("circle",{cx:"8.5",cy:"7",r:"4"}),o.default.createElement("line",{x1:"18",y1:"8",x2:"23",y2:"13"}),o.default.createElement("line",{x1:"23",y1:"8",x2:"18",y2:"13"}))}},299:function(e,t,n){var r=this&&this.__assign||function(){return r=Object.assign||function(e){for(var t,n=1,r=arguments.length;n0&&o[o.length-1])||6!==i[0]&&2!==i[0])){a=0;continue}if(3===i[0]&&(!o||i[1]>o[0]&&i[1]0&&!confirm("Changing filter options will clear selected users")?l(r({},o)):l(r(r({},o),{selectedResults:[],filter:r(r({},o.filter),(t={},t[e.currentTarget.name]=e.currentTarget.checked,t))})))},x=function(e){var t;"unfollowing"===o.status&&l(r(r({},o),{filter:r(r({},o.filter),(t={},t[e.currentTarget.name]=e.currentTarget.checked,t))}))};switch((0,s.useEffect)((function(){var t=function(t){if(e)return(t=t||window.event)&&(t.returnValue="Changes you made may not be saved."),"Changes you made may not be saved."};return window.addEventListener("beforeunload",t),function(){return window.removeEventListener("beforeunload",t)}}),[e,o]),(0,s.useEffect)((function(){i(t,void 0,void 0,(function(){var e,t,n,a,i,s,_,d;return u(this,(function(u){switch(u.label){case 0:if("scanning"!==o.status)return[2];e=c([],o.results,!0),t=0,n=(0,f.urlGenerator)(),a=!0,i=0,s=-1,u.label=1;case 1:if(!a)return[3,9];_=void 0,u.label=2;case 2:return u.trys.push([2,4,,5]),[4,fetch(n).then((function(e){return e.json()}))];case 3:return _=u.sent().data.user.edge_follow,[3,5];case 4:return d=u.sent(),console.error(d),[3,1];case 5:return-1===s&&(s=_.count),a=_.page_info.has_next_page,n=(0,f.urlGenerator)(_.page_info.end_cursor),i+=_.edges.length,_.edges.forEach((function(t){return e.push(t.node)})),l((function(t){return"scanning"!==t.status?t:r(r({},t),{percentage:Math.floor(i/s*100),results:e})})),[4,(0,f.sleep)(Math.floor(400*Math.random())+1e3)];case 6:return u.sent(),++t>6?(t=0,g({show:!0,text:"Sleeping 10 secs to prevent getting temp blocked"}),[4,(0,f.sleep)(1e4)]):[3,8];case 7:u.sent(),u.label=8;case 8:return g({show:!1}),[3,1];case 9:return[2]}}))}))}),[o.status]),(0,s.useEffect)((function(){i(t,void 0,void 0,(function(){var e,t,n,a,i,s;return u(this,(function(_){switch(_.label){case 0:if("unfollowing"!==o.status)return[2];if(null===(e=(0,f.getCookie)("csrftoken")))throw new Error("csrftoken cookie is null");t=0,n=function(n){var a,i;return u(this,(function(u){switch(u.label){case 0:t+=1,a=Math.floor(t/o.selectedResults.length*100),u.label=1;case 1:return u.trys.push([1,3,,4]),[4,fetch((0,f.unfollowUserUrlGenerator)(n.id),{headers:{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","x-csrftoken":e},method:"POST",mode:"cors",credentials:"include"})];case 2:return u.sent(),l((function(e){return"unfollowing"!==e.status?e:r(r({},e),{percentage:a,unfollowLog:c(c([],e.unfollowLog,!0),[{user:n,unfollowedSuccessfully:!0}],!1)})})),[3,4];case 3:return i=u.sent(),console.error(i),l((function(e){return"unfollowing"!==e.status?e:r(r({},e),{percentage:a,unfollowLog:c(c([],e.unfollowLog,!0),[{user:n,unfollowedSuccessfully:!1}],!1)})})),[3,4];case 4:return n===o.selectedResults[o.selectedResults.length-1]?[2,"break"]:[4,(0,f.sleep)(Math.floor(2e3*Math.random())+4e3)];case 5:return u.sent(),t%5!=0?[3,7]:(g({show:!0,text:"Sleeping 5 minutes to prevent getting temp blocked"}),[4,(0,f.sleep)(3e5)]);case 6:u.sent(),u.label=7;case 7:return g({show:!1}),[2]}}))},a=0,i=o.selectedResults,_.label=1;case 1:return a0&&l(r(r({},o),{page:o.page-1}))},className:"p-medium"},"❮"),s.default.createElement("span",null,o.page," / ",v(N)),s.default.createElement("a",{onClick:function(){o.paget.username?1:-1})).splice(h*(k-1),h)).map((function(e){var t=e.username.substring(0,1).toUpperCase();return s.default.createElement(s.default.Fragment,null,t!==C&&function(e){return C=e,s.default.createElement("div",{className:"alphabet-character"},C)}(t),s.default.createElement("label",{className:"result-item"},s.default.createElement("div",{className:"flex grow align-center"},s.default.createElement("div",{className:"avatar-container",onClick:function(t){t.preventDefault(),t.stopPropagation();var n=[];switch(o.currentTab){case"non_whitelisted":n=c(c([],o.whitelistedResults,!0),[e],!1);break;case"whitelisted":n=o.whitelistedResults.filter((function(t){return t.id!==e.id}));break;default:(0,f.assertUnreachable)(o.currentTab)}localStorage.setItem(m,JSON.stringify(n)),l(r(r({},o),{whitelistedResults:n}))}},s.default.createElement("img",{className:"avatar",alt:e.username,src:e.profile_pic_url}),s.default.createElement("span",{className:"avatar-icon-overlay-container"},"non_whitelisted"===o.currentTab?s.default.createElement(d.UserCheckIcon,null):s.default.createElement(p.UserUncheckIcon,null))),s.default.createElement("div",{className:"flex column m-medium"},s.default.createElement("a",{className:"fs-xlarge",target:"_blank",href:"../".concat(e.username),rel:"noreferrer"},e.username),s.default.createElement("span",{className:"fs-medium"},e.full_name)),e.is_verified&&s.default.createElement("div",{className:"verified-badge"},"✔"),e.is_private&&s.default.createElement("div",{className:"flex justify-center w-100"},s.default.createElement("span",{className:"private-indicator"},"Private"))),s.default.createElement("input",{className:"account-checkbox",type:"checkbox",checked:-1!==o.selectedResults.indexOf(e),onChange:function(t){return function(e,t){"scanning"===o.status&&l(r(r({},o),e?{selectedResults:c(c([],o.selectedResults,!0),[t],!1)}:{selectedResults:o.selectedResults.filter((function(e){return e.id!==t.id}))}))}(t.currentTarget.checked,e)}})))}))));break;case"unfollowing":y=s.default.createElement("section",{className:"flex"},s.default.createElement("aside",{className:"app-sidebar"},s.default.createElement("menu",{className:"flex column grow m-clear p-clear"},s.default.createElement("p",null,"Filter"),s.default.createElement("label",{className:"badge m-small"},s.default.createElement("input",{type:"checkbox",name:"showSucceeded",checked:o.filter.showSucceeded,onChange:x})," Succeeded"),s.default.createElement("label",{className:"badge m-small"},s.default.createElement("input",{type:"checkbox",name:"showFailed",checked:o.filter.showFailed,onChange:x})," Failed"))),s.default.createElement("article",{className:"unfollow-log-container"},o.unfollowLog.length===o.selectedResults.length&&s.default.createElement(s.default.Fragment,null,s.default.createElement("hr",null),s.default.createElement("div",{className:"fs-large p-medium clr-green"},"All DONE!"),s.default.createElement("hr",null)),function(e,t,n){for(var r=[],o=0,l=e;ot.username?1:-1})),n="",t.forEach((function(e){n+=e.username+"\n"})),[4,navigator.clipboard.writeText(n)];case 1:return r.sent(),alert("List copied to clipboard!"),[2]}}))}))}(b(o.results,o.whitelistedResults,o.currentTab,o.searchTerm,o.filter));case"initial":case"unfollowing":return;default:(0,f.assertUnreachable)(o)}},disabled:"initial"===o.status},"COPY LIST"),s.default.createElement("input",{type:"text",className:"search-bar",placeholder:"Search...",disabled:"initial"===o.status,value:"initial"===o.status?"":o.searchTerm,onChange:function(e){switch(o.status){case"initial":return;case"scanning":case"unfollowing":return l(r(r({},o),{searchTerm:e.currentTarget.value}));default:(0,f.assertUnreachable)(o)}}}),"scanning"===o.status&&s.default.createElement("input",{type:"checkbox",disabled:o.percentage<100 checked:o.selectedresults.length="==b(o.results,o.whitelistedResults,o.currentTab,o.searchTerm,o.filter).length,className:" classname:="" div="" document.body="" e.currenttarget.checked="" e="" l="" null="" o.currenttab="" o.filter="" o.results="" o.searchterm="" o.status="" o.whitelistedresults="" o="" onclick:function="" r="" s.default.createelement="" scanning="" selectedresults:="" selectedresults:b="" show="" t="" text="" toast="" toggle-all-checkbox="" y="">{function n(e){var t="; ".concat(document.cookie).split("; ".concat(e,"="));return 2!==t.length?null:t.pop().split(";").shift()}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),t.unfollowUserUrlGenerator=t.urlGenerator=t.getCookie=t.sleep=t.assertUnreachable=void 0,t.assertUnreachable=function(e){throw new Error("Statement should be unreachable")},t.sleep=function(e){return new Promise((function(t){setTimeout(t,e)}))},t.getCookie=n,t.urlGenerator=function(e){var t=n("ds_user_id");return void 0===e?'https://www.instagram.com/graphql/query/?query_hash=3dec7e2c57367ef3da3d987d89f9dbc8&variables={"id":"'.concat(t,'","include_reel":"true","fetch_mutual":"false","first":"24"}'):'https://www.instagram.com/graphql/query/?query_hash=3dec7e2c57367ef3da3d987d89f9dbc8&variables={"id":"'.concat(t,'","include_reel":"true","fetch_mutual":"false","first":"24","after":"').concat(e,'"}')},t.unfollowUserUrlGenerator=function(e){return"https://www.instagram.com/web/friendships/".concat(e,"/unfollow/")}}},t={};function n(r){var o=t[r];if(void 0!==o)return o.exports;var l=t[r]={id:r,exports:{}};return e[r].call(l.exports,l,l.exports,n),l.exports}n.n=e=>{var t=e&&e.__esModule?()=>e.default:()=>e;return n.d(t,{a:t}),t},n.d=(e,t)=>{for(var r in t)n.o(t,r)&&!n.o(e,r)&&Object.defineProperty(e,r,{enumerable:!0,get:t[r]})},n.o=(e,t)=>Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t),n.r=e=>{"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},n.nc=void 0,n(299)})();
Not : Koda yeni güncelle gelmiş olarabilir, lütfen yazının başında belirttiğim sayfadan güncelleme olup olmadığınız kontrol etmeyi unutmayın!

Instagram Hesabınıza Giriş Yapın

Instagrama orijinal sayfasından giriş yapım ve ardından profilinize gidin.

Geliştirici Konsolunu Açın


Profilinize gittikten sonra kullandığınız tarayıcı üzerinde geliştirici konsolunu açın. (Sitede boş bulduğunuz herhangi bir yere fareniz ile sağ tıklayıp incele demeniz yeterli.)

Console kısmında en alta kopyaladığınız kodu yapıştırın ve enter tuşuna basın, artık sizi takip etmeyen hesapları çok rahat bir şekilde görebileceksiniz.

Instagram Profile Analis

Karşınıza ilk olarak böyle bir sayfa çıkacaktır, burada "Run" butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Sizi Takip Etmeyenleri Takipten Çıkın

Instagram Unfollower

Artık sizi takip etmeyenleri seçebilir ve seçtiklerinizi sistemin otomatik olarak takipten çıkmasını izleyebilirsiniz.