Değişken Nedir ? & Veri Tipleri ve Değer Aralıkları


Değişken Nedir ?

Değişken program her çalıştığında farklı değerler alabilen/aktarılabilen ,  bellek/veri bilgi alanlarına değişken adı verilir.

Değişkenler isimlendirme kurallarına uygun olmalıdır ve sakladığı değeri/veriyi kullanıcıya çağrışımlar oluşturacak şekilde isimlendirilmelidir. İsimlendirme kurallarına bakmak için buraya tıklayınız.

Değişkenlere örnek vermemiz gerekir ise;
AdSoy, AdSoyad, adSoyad, Ad_Soyad gibi olmalıdır.

Değişkenler bir program geliştirirken kodlamada ve o program için yapı taşlarından bir tanesidir, değişken olmayan bir program yapamazsınız veya yapsanız bile değişken kullanılan bir program kadar verimli - gelişmiş olmayacaktır.


Veri Tipleri

Integer (İnt) : Tam sayıları tutan veri türü
Float : Ondalık sayıları tutan veri türü
Bool : True ya da false değerini alan veri türü 
String : Charlardan oluşan ve kelimeleri tutabilen veri türü
Char : Sadece 1 harf tutabilen veri türü

Değer Aralıkları

Tam sayıları tutan veri türleri

TipBitDeğer Aralığı
byte80’dan 255’e
sbyte8-128’den 127’ye
short16-32,768’den 32,767’ye
ushort160’dan 65,535’e
int32-2,147,483,648’den 2,147,483,647’ye
uint320’dan 4,294,967,295’e
long64-9,223,372,036,854,775,808’den 9,223,372,036,854,775,807’ye
ulong640’dan 18,446,744,073,709,551,615’e

Ondalık sayıları tutan türler

TipBitDeğer Aralığı
float321.5E-45 ile 3.4E+38
double645E-324 ile 1.7E+308
decimal1281E-28 ile 7.9E+28

Metinsel türler

TipBitDeğerAralığı
char16Bir karakter
string20+(n/2)*4İstenen uzunlukta karakter dizilerini tutabilir

Mantıksal türler

TipBitDeğer Aralığı
bool16true-false