Makine Dili & Programlama Dilleri


Makine Dili Nedir ?

Bildiğiniz gibi bilgisayarlar insanlar gibi düşünemezler ve kelimeleri anlayamazlar bu yüzden aslında makinelerin anlayabileceği bir şekilde olan ve çok da basit olan bir dil var buna makine dili diyoruz.

Makine dili 0 ve 1 ile gösterilir, 0 ve 1 in tabii makineye göre bir anlamı var ve bu anlamda tam olarak şudur.
0 : Elektrik / Gerilim / Akım yok
1 : Elektrik / Gerilim / Akım var
Tabi bilgisayarlar çok daha karmaşık işlemler yapabilirler bu yüzden binary yani ikili sistem ile çalışırlar.

1 Adet 0 veya 1 = 1 Bit
8 Adet 1 ve 0 kombinasyonu = 1 Byte
16 Adet 0 ve 1 kombinasyonu = 1 WordProgramlama Dilleri

Bilgisayara komut verirken kullandığımız dillere programlama dilleri denir ve programlama dilleri 3 gruba ayrılırlar;
  1. Düşük seviyeli diller : Makine dilleridir.
  2. Orta seviyeli diller : Makine dilinden biraz daha gelişmiş dillerdir.
  3. Yüksek seviyeli diller : İnsan diline yakın programlama dilleridir, yüksek seviyeli dillerin çalışabilmesi için derleyici adını verdiğimiz ve yüksek seviyeli dilleri makine diline çeviren yazılımlar gerekir.

Düşük seviyeli dillere örnekler : Makine ve Assembly dili..
Orta seviyeli dillere örnekler : C, C++, C#, Java ve Python..
Yüksek seviyeli dillere örnekler : Pascal, Basic ve Fortran..
Çok yüksek seviyeli dillere örnekler : Visual Basic, VB.NET...