Bilgisayarda Dosya ve Klasör Farkı

Bilgisayar dosya ve klasör farkı


Bilgisayarda Dosya ve Klasör Farkı

Dosya Nedir ?

Dosya bilgisayarda verilerin saklandığı veri kümelerine verilen addır.
Dosyanın ne olduğuna biraz daha geniş bir örnek vermemiz gerekir ise bir dosyayı fiziksel bir defter gibi düşünebiliriz.


Klasör Nedir ?

Klasör dosyaların kategorilere ayrılıp, düzenli bir şekilde saklanmasını sağlayan yapılardır.
Klasörü gerçek hayat ile örneklendirdiğimiz zaman kitapların saklandığı kütüphane rafları gibi düşünebilirsiniz.

Bir kütüphanede bulunan raflar klasörü temsil ederken, rafların içerisinde bulunan kitaplar da dosyaları temsil eder.

Hadi Dosyaların Yapısını İnceleyelim

Bilgisayarda bulunan dosyalara isim vermek zorunludur ve bu isimleri verirken de uymamız gereken bazı kurallar bulunur.

Bir dosya ismi 3 parçadan oluşur.

Dosya adı

Burada gördüğünüz "urhoba.txt"  ile sizlere dosya adı verilirken ki 3 parçayı anlatalım.
"urhoba" olan kısmı dosyanın kullanıcı tarafından verilen özel ad kısmıdır.
"urhoba" ve "txt" arasında bulunan "." ise dosyanın türünü, uzantısını dosyanın adından ayıran ayraç görevini gören yapıdır.
"txt" kısmı ise dosyanın türünü bize bildiren tür adıdır.

Bir dosyaya isim verirken uymamız gereken kurallar vardır, yani dosyaya ad verirken koyamayacağımız semboller bulunmaktadır.
  1. Bir dosyaya isim verirken "<", ">", ":", "?", "|", "*", "/", "\", " " " gibi sembolleri kullanamazsınız.
  2. Bir dosyaya isim verirken dosyanın bulunduğu klasörde aynı isimde bir dosya varsa o ismi de dosyanıza veremezsiniz. (Türleri farklı olmak koşulu ile aynı klasörde bulunabilirler.)