Türkçe Project Euler Soru 10 Asal Sayıların Toplamları

Türkçe Project Euler Soru 10 Asal Sayıların Toplamları

Türkçe Project Euler Soru 10 Asal Sayıların Toplamları

10’dan küçük asal sayıların toplamı 2 + 3 + 5 + 7 = 17’dir.
2 milyondan küçük bütün asal sayıların toplamını bulunuz.