Türkçe Project Euler Soru 12 Çokça Bölünebilen Üçgensel Sayı

Türkçe Project Euler Soru 12 Çokça Bölünebilen Üçgensel Sayı

Türkçe Project Euler Soru 12 Çokça Bölünebilen Üçgensel Sayı

Üçgensel sayı dizileri ardışık doğal sayıların toplanmasıyla üretilir. Örneğin 7. üçgensel sayı 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28’dir. İlk 10 üçgensel sayı şöyledir:

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, …

Şimdi ilk 7 üçgensel sayının bölenlerini listeleyelim:

1: 1
3: 1,3
6: 1,2,3,6
10: 1,2,5,10
15: 1,3,5,15
21: 1,3,7,21
28: 1,2,4,7,14,28


Burada 28 sayısının, 5 taneden fazla bölene sahip ilk üçgensel sayı olduğunu görüyoruz.
Peki 500’den fazla bölene sahip ilk üçgensel sayı kaçtır?