Türkçe Project Euler Soru 20 Faktöriyelin Basamaklar Toplamı

Türkçe Project Euler Soru 20 Faktöriyelin Basamaklar Toplamı


Türkçe Project Euler Soru 20 Faktöriyelin Basamaklar Toplamı

n! şu şekilde yazılabilir : n x (n-1) x … x 3 x 2 x 1

Örneğin, 10! = 10 x 9 x … x 3 x 2 x 1 = 3628800.
Ve 10! sayısının basamaklarının toplamı da 3 + 6 + 2 + 8 + 8 = 27 ‘dir.

100! sayısının basamaklarının toplamı kaçtır ?