Türkçe Project Euler Soru 21 Bağdaşık Sayılar

Türkçe Project Euler Soru 21 Bağdaşık Sayılar

Türkçe Project Euler Soru 21 Bağdaşık Sayılar

d(n), n’in tam bölenlerinin toplamı olarak tanımlansın.
a ≠ b iken, eğer d(b) = a ve d(a) = b oluyorsa, a ve b bağdaşık sayı olarak adlandırılır.
Örneğin, 220’nin tam bölenleri 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 ve 110’dur; O zaman d(220) = 284.
284’ün tam bölenleri 1, 2, 4, 71 ve 142 ‘dir; O zaman d(284) = 220.
10000’den küçük tüm bağdaşık sayıların toplamını hesaplayın.