Türkçe Project Euler Soru 23 Bol Olmayan Sayılar

Türkçe Project Euler Soru 23 Bol Olmayan Sayılar

Türkçe Project Euler Soru 23 Bol Olmayan Sayılar

Mükemmel sayı, uygun bölenlerinin toplamının sayıya tam olarak eşit olduğu bir sayıdır. Örneğin, 28'in uygun bölenlerinin toplamı 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28 olur, bu da 28'in mükemmel bir sayı olduğu anlamına gelir.

Bir n sayısı, uygun bölenlerinin toplamı n'den küçükse eksik olarak adlandırılır ve bu toplam n'yi aşarsa bol olarak adlandırılır.

12 en küçük bol sayı olduğu için 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16, iki bol sayının toplamı olarak yazılabilecek en küçük sayı 24'tür. Matematiksel analiz ile tüm tamsayıların büyük olduğu gösterilebilir. 28123 iki bol sayının toplamı olarak yazılabilir. Ancak, iki bol sayının toplamı olarak ifade edilemeyen en büyük sayının bu sınırın altında olduğu bilinmesine rağmen, bu üst sınır daha fazla indirilemez.

İki bol sayının toplamı olarak yazılamayan tüm pozitif tam sayıların toplamını bulun.