Türkçe Project Euler Soru 6 Toplam Kare Farkı

Türkçe Project Euler Soru 6 Toplam Kare Farkı

Türkçe Project Euler Soru 6 Toplam Kare Farkı

İlk 10 doğal sayının karelerinin toplamı,
1^2 + 2^2 + … + 10^2 = 385
İlk 10 doğal sayının toplamlarının karesi,
(1 + 2 + … + 10)^2 = 55^2 = 3025
İlk 10 doğal sayı için toplamların karesi ile karelerin toplamı arasındaki fark; 3025 – 385 = 2640’tır.
İlk 100 doğal sayının toplamlarının karesi ile karelerinin toplamı arasındaki farkı bulunuz.