Unity Erişim Belirleyicileri

Unity Erişim Belirleyicileri


Unity Erişim Belirleyicileri


Erişim Belirleyici Nedir? 

Erişim belirleyicisi yazdığımız programda kullandığımız değişkenlerin ve sınıfların hangi sınıflar tarafından erişilebilir olup olmadığını belirlediğimiz ve düzenlediğimiz derleyici kodlarıdır.
Yazdığımız programın / oyunun kodlarının güvenliğini sağlamak için erişim belirleyicileri kullanırız.


Kodlar Arası Erişim Belirleyiciler

Private

Gizli olan değerleri tanımlamak için kullandığımız erişim belirleyicisidir ve sadece kendi sınıfından(class) erişilebilir olmasını sağlar atandığı değere.

Yazdığınız kodda kesinlikle değiştirilmemesi gereken değerler/değişkenler için kullanabilirsiniz.

private int x


Public

Değerlere diğer sınıflardan da erişilebilmesini ve düzenlenebilmesini sağlayan belirleyicidir ve hiç bir kısıtlama içermez.

public int x


Protected

Atadığınız değeri korumalı yapan erişim belirleyicisidir, sadece aynı sınıftan türeyen sınıflar tarafından erişilebilir.

protected int x


Internal

Aynı program içerisinden erişilebilir ancak başka bir program tarafından erişilemez değerlerdir.

internal int x


Protected Internal

Protected internal olarak tanımlanmış değer, tanımlandığı sınıfın içinden ve ondan türetilen sınıfların içinden erişilebilir durumdadır. Türetilen sınıfın aynı program içinde olmaması sorun teşkil etmez.

protected internal int x 


Editör Erişim Belirleyicileri

SerializeField

Public olsun olmasın tanımladığımız tüm değişkenlerimizin editörde Inspector penceresinde görünmesini sağlar.

[SerializeField]


HideInInspector

public olarak ayarlanmış veya SerializeField ile editörde görünür yapılmış değişkenlerin, editörde gizlenmesini sağlar.

[HideInInspector]