Türkçe Project Euler Soru 27 İkinci Dereceden Asal Sayılar

Türkçe Project Euler Soru 27 İkinci Dereceden Asal Sayılar

Türkçe Project Euler Soru 27 İkinci Dereceden Asal Sayılar

Euler mükemmel bir quadratic (ikinci dereceden denklem) formülü bulmuştur.
n²+n+41
Görünen o ki formül 0≤n≤39 için 49 tane asal sayı üretiyor. Ama n = 40 olunca ifade 41'e bölünüyor. n = 41 olunca bariz bir şekilde 41'e bölünüyor.

Bu inanılmaz formül n² -79n +1601'in de 0 - 79 arası 80 tane asal sayı ürettiği keşfedilmiş. -79 ve 1601 katsayılarının çarpımı ise -126479 oluyor.

n²+an+b Formundaki quadratic denklemi göz önünde bulundurarak, a anın mutlak değeri 1000'den küçük b bin mutlak değeri 1000'e küçük eşit |n|, n değerlerinin modülünü / mutlak değerini verir.

n = 0'dan başlayarak, ardışık n değerleri için en fazla sayıda asal sayı üreten quadratic denklem için a ve b katsayılarının çarpımlarını bul