Unity Swerve Input Yapımı

Unity Swerve Input Yapımı

Unity Swerve Input Yapımı

 Herkese merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere Unity de Swerve mekaniği için nasıl bir kod yazılması gerektiğini göstereceğim.

Kodları aşağıya bırakıyorum ve içerisinde açıklama satırları ile nerede ne yaptığımızı açıklayacağım.

using UnityEngine;

// ReSharper disable once CheckNamespace
namespace UrhobA.Inputs.Swerve
{
  public class Mouse : MonoBehaviour
  {
    private Vector2
      _startedPos, // hareketin başladığı konum
      _delta; // hareketin devam ettiği konum

    private Vector2 _value; // hareket sonucunda yansıtılan değer

    public Vector2 GetValue() // Bu fonksiyonumuz karakter hareketini yazdığımız scriptten çağırılacak ve hareket koduna dahil edilecek.
    {
      return _value;
    }
    public float maxDistance = 100f; // kullanıcının hareketinin maksimum ne kadar olacağı
    
    #region System Functions
    private void Update()
    {
      if (Input.GetMouseButtonDown(0))
        _startedPos = (Vector2) Input.mousePosition; // başlangıç konumunu alıyoruz

      if (Input.GetMouseButtonUp(0))
      { 
      // Değerleri sıfırlıyoruz hareket bittiği zaman
        _delta = Vector2.zero; 
        _startedPos = Vector2.zero;
        _value = Vector2.zero;
      }

      if (!Input.GetMouseButton(0)) return; // hareket ediyorsa hesaplamaları yapıyoruz
      _delta = (Vector2) Input.mousePosition - _startedPos;
      _delta.x = Mathf.Clamp(_delta.x, -maxDistance, maxDistance);
      _delta.y = Mathf.Clamp(_delta.y, -maxDistance, maxDistance);

      _value = _delta / maxDistance;
      _startedPos = (Vector2) Input.mousePosition;
    }
    #endregion
  }
}

Projenin kaynak kodlarına aşağıdaki GitHub bağlantısından bakabilirsiniz.

Github -> Swerve Input