Python JSON Okuma ve Yazma İşlemi

Python JSON Okuma ve Yazma İşlemi

Python JSON Okuma ve Yazma İşlemi


Python dilinde JSON dosyalarını okuma ve yazma işlemleri için json modülünü kullanabilirsiniz. Öncelikle json modülünü projenize dahil etmeniz gerekmektedir.
import json
Daha sonra, JSON dosyasını okumak için json.load() fonksiyonunu ve yazmak için json.dump() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçacığı bir JSON dosyasını okur ve içeriğini yazdırır:
import json

# JSON dosyasını aç
with open('data.json', 'r') as f:
  # Dosyayı yükle
  data = json.load(f)

# Yüklenen veriyi yazdır
print(data)
Aynı şekilde, bir Python veri yapısını JSON dosyasına yazmak için aşağıdaki kod parçacığını kullanabilirsiniz:
import json

# Yazılacak veri
data = {'name': 'John Smith', 'age': 30, 'city': 'New York'}

# JSON dosyasını aç
with open('data.json', 'w') as f:
  # Veriyi dosyaya yaz
  json.dump(data, f)
Bu örneklerde, data.json adlı bir dosya oluşturulmuş ve bu dosyaya veri yazılmıştır. Dosya adını ve yolunu istediğiniz gibi değiştirerek farklı dosyaları okuyabilir ve yazabilirsiniz. Not: json.load() fonksiyonu yalnızca JSON dosyalarını okur. Eğer veriyi bir Python veri yapısı olarak okumak istiyorsanız, json.loads() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Benzer şekilde, json.dump() fonksiyonu yalnızca dosyalara yazarken, json.dumps() fonksiyonu bir Python veri yapısını dize olarak döndürür.