MacOs Gizli Dosyaları Gösterme/Gizleme

MacOs Gizli Dosyaları Gösterme/Gizleme

MacOs Gizli Dosyaları Gösterme/Gizleme

MacOs üzerinde işletim sistemi varsayılan ayar olarak gizli dosyaları gizleyecek şekilde ayarlıdır, gizli dosyalar "." ile başlayan klasörler ve dosyalardır.

Bir kaç yöntem ile bu gizli dosyaları dosyaları görünür hale getirebilir veya yeniden gizleyebilirsiniz.

Terminal Kullanarak Gizleme / Gösterme

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killall Finder

Terminal üzerinde yukarıdaki komutu çalıştırmanız durumunda gizli dosyalar görünür hale gelecektir. 

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE; killall Finder
Terminal üzerinde yukarıdaki komutu çalıştırmanız durumunda gizli dosyalar yeniden gizli hale gelecektir.

Tuş Kombinasyonlarını Kullanarak Gizleme / Gösterme

⌘ + ⇧ + . 

(cmd + shift + nokta)

Tuşlarını kullanarak gizli klasörleri gizleyebilir veya gösterebilirsiniz.