C# Çoklu Parametre Döndürme

C# Çoklu Parametre Döndürme

C# Çoklu Parametre Döndürme

 Genel olarak yazılıma yeni başlayan kişiler fonksiyonları öğrenirken void, int, float, string gibi değer döndürmeyen void ve tek değer döndüren int, string, float gibi fonksiyon tiplerini öğrenirler, ancak zaman ilerledikçe ve projeler karmaşıklaştıkça bazen biz yazılımcılara değer döndürmeyen veya tek değer döndüren fonksiyonlar yetersiz gelmeye başlar ve hemen aklımıza nasıl birden fazla değer döndürebileceğimiz sorusu gelir.

İşte sizin de aklınıza bu soru geldiyse cevabınız bu yazımda.

İki çeşit çoklu parametre döndüren fonksiyon bulunmaktadır, bunlardan birisi isimlendirilmemiş diğeri de isimlendirilmiş çoklu parametre döndüren fonksiyonlardır, gelin ikisini de inceleyelim.

İsimlendirilmemiş Çoklu Parametre Döndüren Fonksiyonlar

  public (int, float) MultipleValueReturnFunction()
  {
    int intValue = 123;
    float floatValue = 123.123f;
    return (intValue, floatValue);
  }

  public void GetMultipleValue()
  {
    int returnedIntValue = MultipleValueReturnFunction().Item1;
    float returnedFloatValue = MultipleValueReturnFunction().Item2;
  }

Yukarıdaki örnek koddaki gibi projenizde parametrelerinizi isimlendirmeden döndürebilir ve bunları "Item1", "Item2" olarak başka bir fonksiyon veya kullanmak istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Burada public (int, float) Fonksiyonİsmi kısmında bulunan (int, float) ile bu fonksiyonun çoklu parametre döndürdüğünü bildiriyoruz ve return(int,float) kuralına uyarak çoklu parametrelerimizi döndürüyoruz.

İsimlendirilmiş Çoklu Parametre Döndüren Fonksiyonlar

  public (int intValue, float floatValue) NamedMultipleValueReturnFunction()
  {
    int i = 123;
    float f = 123.123f;
    return (intValue: i, floatValue: f);
  }

  public void GetNamedMultipleValue()
  {
    int returnedNamedIntValue = NamedMultipleValueReturnFunction().intValue;
    float returnedNamedFloatValue = NamedMultipleValueReturnFunction().floatValue;
  }

Yukarıdaki örnek koddaki gibi projenizde parametrelerinizi isimlendirebilir ve bunları verdiğiniz isimler ile diğer yerlerde kullanabilirsiniz.

Burada yukarıda bulunan isimlendirilmemiş çoklu parametre döndüren fonksiyona ek olarak public (int isim, float isim) Fonksiyonİsmi kısmında bulunan (int isim, float isim) ile döndürdüğümüz parametrelere isim veriyoruz.

Gördüğünüz gibi yukarıdaki örneklerde bulunan kodlar gibi sizler de projelerinizde fonksiyonlarda çoklu parametreler döndürebilirsiniz, hatta bu parametrelere isim verip daha da anlaşılabilir bir kod yazabilirsiniz.