Unity Meta Dosyası Nedir?

Unity Meta Dosyası Nedir?

Unity Meta Dosyası Nedir?

Unity, bir varlığı (Asset) projenin içerisine aktarırken bazı ayarları ve bu varlığın proje boyunca nerelerde kullanılacağı gibi bilgileri her varlık için ayrı ayrı tutar ve bu verilerin tutulduğu dosyalara da Meta dosyaları denir. Meta dosyaları ".meta" ile biter ve projenizin dosyasının içerisine girdiğiniz zaman bu dosyaları görebilirsiniz.

Unity içerisinde bulunan her varlığın bir meta dosyası bulunmaktadır ve bu meta dosyaları varlık dosyaları ile aynı konumda olmak zorundadır.

Unity projenizde bulunan varlıkların meta dosyaları kaybolur veya silinirse projede o varlığın kullanıldığı her yer hata verir ve bu hataları gidermek için varlıklarınızı yeniden projenizde kullandığınız yerlere yerleştirmeniz ve yeni bir meta dosyası ile desteklenmesi gerekir.

Projede yapılan her değişiklik için Unity otomatik olarak bir meta dosyası oluşturur, eğer daha önceden oluşturulmuş bir meta dosyası bulunuyorsa eskisini siler ve yeni bir meta dosyası oluşturup eski dosyayı yenisi ile günceller.

Meta Dosyalarını Gizlemek

Unity içerisinde "Project Settings -> Editor" kısmında bulunan "Version Control" kısmında bulunan "Mode" sekmesinden meta dosyalarını gizleyebilir veya açabilirsiniz.

Meta Dosyalarını Gizlemek

Örnek Meta Dosyası

fileFormatVersion: 2
guid: 6ea315d0fd7389c41b19996891e99ae3
folderAsset: yes
DefaultImporter:
  externalObjects: {}
  userData: 
  assetBundleName: 
  assetBundleVariant: